Velice teplé počasí, které panovalo po celý den, nezabránilo tomu, aby každý, včetně trenérů, ze sebe vyždímal maximum. Úderem deváté hodiny se začalo, jak jinak než rozcvičkou a hromadným protažením, během níž bylo možné k údivu všech trenérů poznat velice zajímavé a nové cviky v podání některých aktérů.

Ještě před tím však dostal každý své tričko s logem kempu i partnerů,  ale hlavně jménem, které ulehčovalo trenérům orientaci a umožňovalo osobní přístup ke každému jedinci.

Celý den byl rozdělen do několika bloků cvičení jak průpravných, tak i herních ve kterých si mohli všichni vyzkoušet své schopnosti a dovednosti. K vidění byla spousta zajímavých variant pro rozvoj jedince i týmu a to zejména zábavnou a nenucenou formou. Spousta mladých sportovců přistoupila k tréninkům tak osobitě a po svém, že finální provedení se leckdy stoprocentně neslučovalo s požadavky trenérů, ale ti to po celý den brali s úsměvem a naopak opáčili pochvalou za originalitu a schopnost improvizovat, vždyť nejmladšímu účastníkovi bylo pouhých pět  let.

Po celý den byl také zajištěn servis v podobě několika ovocných svačin, oběda a neomezeného pitného režimu, který byl potřeba v takto parném dni. Po obědě přišlo na řadu několik cvičení zaměřených na střelbu a poté již závěrečná hra, tak jak se sluší a patří i s aktivní účastí trenérů. Do posledního hráče a hráčky do ní všichni dali maximum a to bylo příjemným vyvrcholením celého dne.

Na závěr byli všichni odměněni domácími koláči a buchtami, které připravili místní hospodyňky a budiž jim pochvalou a poděkováním to, že do posledního je děti doslova vyluxovali z připravených táců.

„Všichni účastníci si zaslouží obrovskou pochvalu a dík jak k celému kempu přistoupili a předvedli svůj talent a nadání v plné míře," chválil mladé hráče tým trenérů. „Všem také patří obrovský dík za podporu a vstřícnost."