Hodně dlouhou dobu se věnujete práci s mládeží. Naplňuje vás to?
Ano. Velmi. Začínal jsem v devatenácti letech s kolegou v rodných Lovčicích a kromě šestileté vynucené přestávky (pracovní povinnosti) se mládeži věnuji doposud.

Co je na práci s malými fotbalisty nejtěžší a co vám naopak přináší radost?
Myslím, že jednou z nejtěžších věcí je trpělivost. Pořád musíte dětem vysvětlovat co, jak a proč se to učíme a také komunikace s rodiči (alespoň s některými) na stejné téma. Trpělivě vysvětlovat a ukazovat dovednosti, dokud se to hráčům nezačne dařit. A potom přichází ta radost, když vidíte, že si klučina dovolí kličku, kterou se učí na tréninku, je odvážný v souboji jeden na jednoho, nebojí se vystřelit, dá gól. Potom vidíte, že hodiny na tréninku mají smysl a hráči se zlepšují. Někdy za týden nebo měsíc, někdy za půl roku, ale vždycky to přijde.

Dříve jste také trénoval dospělé. Jaký je podle vás hlavní rozdíl ve vedení mužského týmu a dětského družstva?
Popravdě řečeno u dospělých jsem působil většinou jako asistent. Myslím, že jedním ze základních rozdílů je otázka výsledku utkání. U dospělých, když v utkání nezískáte body, je to špatně, protože celý tréninkový proces věnujete tomu, abyste v utkání vyhráli. U mládeže výsledek utkání není na prvním místě. Důležitější je, jak mladí hráči hrají, tzn. jestli se jim daří kličky, jestli si dovedou správně odskočit, jsou odvážní v soubojích, apod. Samozřejmě v závislosti na věkové kategorii – jiné nároky musíte mít na hráče v mladší přípravce a jiné v mladším dorostu. Mohli bychom takto pokračovat dále.

Chtěl byste se v budoucnu věnovat trénování dospělých, nebo raději zůstanete u dětí?
V současné době trénovat dospělé nechci. Třeba k tomu někdy dojde, ale přednost mají určitě děti. Pro mě osobně je trénování nejmenších fotbalistů radost. Děti na rozdíl od dospělých neodmlouvají (smích), alespoň mám tu zkušenost) chtějí se neustále učit, hrát, zlepšovat se. Netvrdím, že u dospělých to tak nemusí být, ale u dětí je to vidět na první pohled.

Působíte také jako trenér, který jezdí po vesnicích a předvádí ukázkové tréninky. Jaký je zájem mezi okresními kluby?
Ano jezdím. Je to jedna z činností mojí osoby jako Grassroots trenéra mládeže FAČR (GTM). Jedná se o věkové kategorie do U13. V průběhu podzimu byl zájem poměrně dobrý. V některých klubech jsem byl opakovaně. U ostatních jsme domluveni na dalších trénincích v tělocvičnách, kdy navážeme na podzimní tréninky. Další činností jsou např. ukázkové hodiny tělesné výchovy na ZŠ a MŠ v rámci všeobecného pohybového rozvoje dětí, Létající týmy trenérů apod.

Jaké jsou hlavní nedostatky dětí v klubech na okresní úrovni?
Pokud se bavíme o nejmladších fotbalistech, začínají v podstatě všichni na stejné startovní čáře. Záleží na tom, kdo a jak se o děti stará a jak je trénuje. Někdo se snaží vzdělávat a dále si doplňovat svoje trenérské dovednosti, aby dal dětem to nejlepší, a někomu stačí, když ukopnou míč co nejdál od branky, aby nedostali gól. Potom se stane, že hráč, který třeba na začátku nemá tolik talentu, je za dva roky výkonnostně lepší než ten, který měl na začátku talentu více, ale netrénoval tak, jak by měl. Za to ale nemůže mladý hráč, ale ten, kdo se o něj stará. Na druhou stranu chápu, že leckdy nemají trenéři čas na trenérské kurzy pro pracovní nebo jiné vytížení a hluboce smekám před kluby, kde se snaží s dětmi pracovat a jsou schopni jít s dětmi např. dvakrát týdně na hřiště a hrát soutěže.

Co na ukázkové tréninky říkají trenéři ve vesnických týmech?
Ohlasy mám zatím pouze pozitivní. Je to pro ně inspirace a ukázka, jak s dětmi pracovat. Zatím jsme se vždycky dohodli na další spolupráci.

Očekáváte, že bude zájem o tyto tréninky ještě větší? Podle čeho vybíráte, kam za dětmi vyrazíte?
Ano očekávám a budu jenom rád. Žádný klíč k výběru není. Zjednodušeně se dá říct „kdo si požádá, tam přijedu“. Jde pouze o to časově vše sladit. Podotýkám, že kluby moje návštěva nic nestojí, vše je hrazeno v rámci projektu Grassroots trenérů mládeže FAČR.

Zároveň pracujete na okresním fotbalovém svazu. Co je náplní vaší práce?
Na OFS Nymburk působím jako sekretář. To je více méně administrativní činnost. Dále mám na starosti přípravu a organizaci soutěží mládeže. Organizaci turnajů mládeže pořádaných OFS a meziokresní soutěž mládežnických výběrů U12 a U11 OFS Nymburk. Také se snažíme ve spolupráci s VV OFS o podporu mládežnického fotbalu na našem okrese. V poslední době se jednalo např. o pořízení tréninkových pomůcek pro naše nejmenší fotbalisty nebo o organizaci trenérského kurzu COERVER intro pro trenéry mládežnických mužstev v našem okrese, na který OFS trenérům přispěl. Dále se starám např. o dotace apod. Práce je pořád dost.