„Změn postupně přichází tolik, že se nemůžeme vyhnout každoroční valné hromadě. Všichni víte, že vzhledem k novému občanskému zákoníku, musí všechny spolky a sdružení sladit nejen své názvy z platnou legislativou, ale i své řády a předpisy. Jedním z nich jsou právě stanovy, které jsou klubům předloženy," uvedl předseda OFS Nymburk Radomil Noll.

Fotbal má za sebou první půlrok elektronické (R)evoluce. Kluby se s tím vypořádaly více než dobře. „Z mého pohledu jsem byl překvapen jak se většina klubů se systém rychle sžila a dnes už jim elektronické prostředí nedělá větší problémy," uvedl Noll.

Kluby se také seznámily s novým přestupním řádem. „O tom, že předložený přestupní řád je revolucí v registracích hráčů, není pochyb. Zrušení hostování, na které byla naše země dlouho zvyklá, ale i střídavých startů a farem, na které jsme si zvykli v nedávné době, budí v mnohých z nás mírně řečeno určitou nelibost. Každopádně přijetí nového přestupního řádu bylo jednoznačně podmíněno naším fungování v mezinárodních fotbalových institucích FIFA A UEFA. Platnost přestupního řádu se předpokládá od 1. července tohoto roku. Tím se letos vyhneme volnému přestupu bez souhlasu mateřského klubu, který bude každoročně možný jen v měsíci červnu. Do června příštího roku bude tedy stále platit pouze dohoda obou klubů, včetně dohody finančního vyrovnání," vysvětlil předseda svazu.

Ten také zmínil fakt, že začalo častěji docházet na hracích plochách ve větším množstvím k napadaní hráčů, diváků a dalších osob. „Výkonný výbor přijal opatření ve smyslu doplnění rozpisu soutěží. Od jara 2016 má každý klub povinnost zajistit, aby nosil hlavní pořadatel výstražnou vestu a byl jasně identifikovatelný v prostoru stadionu. Vzhledem k úbytku rozhodčích přibyla od jara i povinnost při přeložení utkání dospělých sehrát tento zápas nejméně tři hodiny před začátkem utkání, který je veden v termínové listině," řekl k situaci Noll.

Na posledním jednání výkonného výboru v lednu 2016 podali rezignaci dva členové výkonného výboru a to pan Čepelka a pan Čuřík čímž klesl počet členů VV na pět. „Tento stav je v souladu s navrhovanými stanovami," uvedl šéf fotbalového svazu v Nymburce.

Za rok čeká funkcionáře opět další valná hromada. Ta bude volební. „Po této volební valné hromadě bychom se měli scházet už každé čtyři roky, nikoli každoročně. Chtěl bych vyzvat ty, kteří chtějí fotbal dále rozvíjet a věnovat se této činnosti, aby kandidovali na jakýkoliv post v příštích volbách," dodal Noll.