Nový předseda fotbalového svazu nám ochotně odpověděl na otázky týkající se jeho nástupu do funkce.

Co chcete nástupem do funkce předsedy svazu změnit?

Nápadů a námětů mám v hlavě spoustu. Několika slovy je lze vyjádřit jako změnu vztahů směrem k fotbalovým oddílům. Činnost OFS nemůže být omezena jen na řízení mistrovských soutěží. To je málo. Musí členským klubům vytvářet podmínky pro jejich práci a pro rozvoj fotbalu, za který je fotbalový svaz ve svém regionu zodpovědný.

Najde se naopak něco, v čem navážete na práci vašeho předchůdce?

Určitě velice dobře pracoval realizační tým okresní reprezentace žáků U11 a U12. Jejich výsledky dokazují, že na okrese máme dostatek talentovaných a dobrých malých fotbalistů. Je potřeba jim dát více příležitostí např. sérií okresních turnajů, zvláště v zimním období.

Stanovil jste si po zvolení nějaký nejbližší cíl nebo úkol, který chcete co nejdříve zvládnout?

Výkonný výbor OFS a jeho komise musí být dobře sehraný tým, který bude podávat svou odborností takové výsledky, aby se za ně nemusel před fotbalovou veřejností stydět. Je to o mezilidských vztazích, vzájemné komunikaci a znalosti fotbalových norem.

Změní se nyní i složení dalších fotbalových komisí?

Samozřejmě, že změny v komisích jsou potřeba. Postavení fotbalových komisí je klíčové. Kluby mají obrovskou možnost jejich složení ovlivňovat. Jinými slovy, složení komisí bude respektováno dle návrhu klubů. Bohužel při posledním průzkumu o práci v komisích projevil jen malý počet činovníků, kteří zde působili doposud. Nikdo nový. Na červencové valné hromadě jsem však poznal, že v řadě míst máme funkcionáře mladší generace. Tito „mladí“ nám tam dokázali, že osud nymburského fotbalu jim není lhostejný, že fotbalu rozumí, umí se dobře orientovat ve fotbalové legislativě, mají vlastní názor a nedají se zmanipulovat. Je to pro mě velmi potěšující zjištění. Dovolím si využít této příležitosti a vyzvat případné zájemce, kteří mají chuť se podílet na práci svazu, aby mě kontaktovali. Uvítám každou novou tvář.

Volba předsedy se pořádně natahovala. V čem byl problém a proč nebyla volební valná hromada dříve?

Volba předsedy na červencové valné hromadě ztroskotala na výkladu Stanov ČMFS týkající se členství klubů a jejich práv na valné hromadě. Bylo nutno si v této věci, ale i v dalších sporných otázkách, vyžádat stanovisko tvůrce stanov. Všichni víme, že řešení problému spadlo do doby dovolených a následně i personálních změn na ČMFS Praha. Nejbližší možný termín byl reálný v polovině podzimní části soutěžního ročníku. Já sám jsem byl toho názoru, že pro nerušený chod soutěží bude vhodnější, když se volby uskuteční až začátkem listopadu. Bohužel se její příprava protáhla a v polovině prosince se volilo jen díky iniciativě tehdejšího pana místopředsedy.

Je něco, čeho se ze své funkce obáváte? Na jaké problémy budete narážet?

Vím, že v čele výkonného výboru nebudu mít jednoduchou pozici. Mé úsilí bude do jisté míry i omezeno pokud členové VV nebudou názorově jednotní. Každý máme právo na svůj vlastní názor. V současné době, ale nevidím žádný zásadní problém, který by stál hned na počátku cesty. Přesto, ale chci poprosit fotbalovou veřejnost, aby byla trpělivá a dala nám do zahájení jara čas na konsolidaci a přípravu změn.

Fotbal provázejí různé skandály i v okresech. Minulé vedení se ke spoustě věcí stavělo hodně laxně. Chcete být i v tomto směru důslednější?

Jistě, že v budoucnu se podobné situace nevyhnou našemu okresu. Pokud bude podán řádný podnět k řízení podložený důkazy, bude případ neodkladně řešen v co nejkratší lhůtě v souladu s fotbalovou legislativou.

Z pohledu sportovního redaktora musím říct, že jsme měli velký problém s komunikací se svazem. Hodláte i tuto otázku nějak řešit?

Ne každý dokáže běžně komunikovat s medii. I já se to budu muset naučit. V žádném případě si nebudeme držet informace doma pod pokličkou. Je třeba, aby nejen fotbalová veřejnost byla průběžně informována o naší činnosti.

Je konec roku, čas bilancování a dávání si nových předsevzetí? Jaký byl podle vás fotbalový rok 2009 a co očekáváte v roce následujícím?

Obávám se, že mi nepřísluší hodnotit uplynulý fotbalový rok na našem okrese. Samozřejmě, že své hodnocení mám, ale ponechám si ho sám pro sebe. Mohlo by být třeba pochopeno jako neoprávněná kritika a znevážení práce jiných.

A pro rok následující. Přeji si, aby se nám s výkonným výborem podařilo uvést v život co nejdříve a co nejvíce změn a opatření, které usnadní život fotbalovým klubům. Všem fotbalistům, činovníkům a příznivcům kopané hodně zdraví, spokojenosti a sportovních úspěchů v roce 2010.

Vizitka Jiřího Rytiny

Je mu 51 let. Je členem SK Poříčany, kde na počátku své sportovní kariéry vykonával různé funkce. V první polovině 80. let minulého století byl členem tehdejšího předsednictva fotbalového svazu OV ČSTV Nymburk. V letech 1985 – 2007 byl zaměstnancem OV ČSTV, resp. OS TJ – SK Nymburk, nejdříve jako referent sportů a později jako jeho tajemník. Poslední dva roky pracuje v Sekretariátu revizní komise Českého svazu tělesné výchovy Praha.