„Tyto prostředky využijeme zejména na podporu mládeže, která má v Semicích dlouholetou tradici a aktivně se podílí na jejich všestranném rozvoji a vzdělávání,“ uvedl k projektu Vlastimil Houška, člen semického výboru. „AFK Sokol Semice úzce spolupracuje se ZŠ Semice na vyplnění volnočasových aktivit dětí,“ pokračoval dále Houška.

A jak semický klub tyto peníze využije? „Tyto peníze také využijeme na opravu kabin, které jsou ve špatném stavu,“ dodal člen semického výboru.