Tresty nepodmíněné

3 soutěžní utkání (dále SU): Jakub Čemus (žák Ostrá) – od 15. června.

Tresty podmíněné do 15. října 2007

2 SU: Filip Ručke (dorost Dymokury), Vladimír Čipera (Sloveč), 1 SU: Jan Rajchl (Kamenné Zboží), Matěj Strejček (Opočnice).