Startovné 1700 korun je splatné do 15. června (po zaplacení startovného je přihláška považována za závaznou). Bližší informace lze získat na telefonním čísle Luboše „Kevina“ Jelínka 602 657 084, nebo na internetové adrese www.Kevex.cz.