Tresty nepodmíněné

3 soutěžní utkání (dále SU): David Hejna (dorost Dymokury) – trest běží od začátku jarní části.

Tresty podmíněné do 31. května 2008

2 SU: Petr Koudelka (Kamenné Zboží),

1 SU: Pavel Cabrnoch (Semice), Václav Jíra (Semice), Jaroslav Poulíček (AFK Nymburk).

Tresty funkcionářů

Dalibor Vaněček (Opočnice): zákaz výkonu funkce člena výkonného výboru okresního fotbalového svazu do 31. prosince 2008 a zákaz všech funkcí při fotbalových utkáních do 31. prosince 2008. Původní trest se odkládá a bude vykonán od 1. ledna 2009.

Odvolání

Všechlapy: disciplinární komise trvá na svém rozhodnutí.

Opočnice: odvolání nemá dané náležitosti.

Žehuň: disciplinární komise trvá na svém rozhodnutí.

Změna trestu

Jakub Čáslava (žák Libice nad Cidlinou): trest se ruší.