Oficiální vyjádření UNIONU ČELÁKOVICE

Věc: diskriminace fanoušků při utkání divize B V. Jirny – Union Čelákovice dne 18. 4. 2009.
Autobus hostí s hráči, realizačním týmem a skupinou asi patnácti fanoušků přijel ke stadionu Viktorie Jirny po půl čtvrté a všichni (u fanoušků po zaplacení vstupného) byli vpuštěni přes hlavní vchod do areálu stadionu. Skupina asi deseti příznivců Čelákovic, kteří měli šály, vlajky Unionu a bubny byla asi po deseti minutách vyvedena ochrankou prý kvůli nevhodnému oblečení a neoprávněnému vstupu na soukromý pozemek! Tento příkaz vydal ochrance p. Jícha. Našim příznivcům bylo vráceno vstupně a tato skupina se přemístila za oplocení na pole. U hlavního vchodu zaujala pozici ochranka, která požadovala předložení občanského průkazu a pokud byl někdo z Čelákovic, navíc se šálou Unionu, byl mu zamítnut vstup. Při odmítnutí předložení občanského průkazu bylo sděleno, že kapacita stadionu je již vyprodána! Mezi početnou skupinou těch, kterým nebyl umožněn přístup byl i předseda Unionu a činovník ČMFS p. Václav Tichý. Po mé intervenci u předsedy V. Jirny p. Francla byl panu Tichému umožněn vstup do areálu. Po příchodu p. Tichého proběhlo jednání mezi ním a jirenským bossem p. Jíchou a asi po deseti minutách byl nesmyslný zákaz odvolán a asi v 16.50 byli vpuštěni ti fanoušci, kteří až do této doby vydrželi. Průběh utkání nebyl za strany fanoušků obou táborů nijak narušen, stejně tomu bylo i při odchodu z hrací plochy.
Návštěvní řád nebyl vyvěšen na viditelném místě u vchodu, byl pouze na jedné stránce programu k zápasu a ten si každý nekupoval.
Vedení SK Unionu Čelákovice bylo jednáním vedení jirenského klubu velmi pobouřeno, když s takovým jednáním se dosud nikde nesetkalo.

Za Union Čelákovice
Milan Šikl, sekretář klubu