Začít mi jest zapotřebí větou, jíž končí nadpis dopisu! Ještě včera jsi mi volal a prosil mě, ať vše nyní držím v sobě, nereaguju na nic a ustojím to. Slovní spojení prosím tě jsi řekl vícekrát, zřejmě proto, že mě znáš už déle a dobře – trochu rebel, pro někoho blázen, jak čtu, pro spoustu lidí i hůře. A ty sám víš, že ač si vážím zdrženlivosti a postupu mimo media, který zastáváš ty i lidé kolem a hlavně za sebe si vážím vás všech, nemůžu jinak! Psali přece veřejně vše to, co nakonec vedlo k rozhodutí disciplinární komise, jaké vzešlo. O tobě, Jíšovi, Lipníku a všech mluvili otevřeně, dále mluví a já, ať o mně má ten či onen svůj názor, nedokážu zalézt, ač by bylo jednoduché se od toho všeho oprostit. Ale to jen kdyby mi bylo vše jedno, jak to bude dál s těmi, které mám rád, jejichž práce a lidskosti si vážím a jíž mi jsou blízcí! Každopádně ale nemusíš mít obavy, jak si sám přečteš. Nemíním nikoho urážet a podobné věci. To rozhodně ne! Já počítám s tím, že se spousta lidí bude dále trefovat do mě, napadat mě a urážet, nebude to poprvé ani naposledy, vždyť navíc anonymní způsob nám dává možnost si tak krásně ulevit. Ale ve vašich očích nebudu ten, kdo utekl a nestál čelem proti těm, kteří z davu hází bláto, či stojí jako sok tváří v tvář, ať již tvrdí cokoliv, alespoň dávají najevo. Toto říkám já: kdo chce vnímat a mluvit věcně, ten bude, mnohé řekne a třeba i pochopí. Kdo ne, ten ne!

Tak jsem četl spoustu komentářů a slyšel mnoho názorů, co jsme zač, a tak dále! Potud přece v pořádku. Ale pro všechny, kteří mají tak upřímnou radost z trestu pro Lipník, mám jednu špatnou zprávu. Zejména pak pro ty, co obdivují rozhodnutí DK se slovy, že má konečně odvahu a rozhodne na základě přesvědčení, což je v právním státě k smíchu. Spíše k pláči.

To bez ohledu na reakce typu jak k pláči jsem já, Lipník a další. S těmi se počítá a právě v mém případě jako jediném jsou invektiva alespoň podložená! Tak ti nymburský okrese a vám všem dala vaše DK jasný signál!!! U vás na okrese se nectí presumpce neviny, jak tomu je u všech ostatních institucí a orgánů v ČR na základě našich zákonů, zde nemusí nikdo dokazovat, že se nějaký skutek či přestupek, z něhož někoho nařknete, stal. Ale naopak, když vás někdo obviní, tak vy musíte dokázat, že neoprávněně a pokud pro svá tvrzení nemá obviňující ne dostatek, ale žádné důkazy (ubezpečuji vás všechny, že jediný rádoby důkaz, registrace s mou údajnou fotografii, je pouze falzifikát poslaný naskenovanou verzí, jíž lze upravit za jakoukoliv fotografii a zvládne to i desetiletý žáček ZŠ a po provedení skenu a zaslání po prvním zasedání opět najednou originál není, nejspíš jej pan Hrdlička poté opět vrátil Jíšovi – Jindřich Král – pozn. red.), tak se nic neděje. Vždyť dle DK OFS Nymburk má tento kraj svá specifika a zde musíte vy doložit důkazy, že jste obviněni neprávem!!!

Zde tedy asi ve mně vzplanula ta potřeba v první části nadpisu! Ano, i já jako všichni ostatní mám rodiče, jezdil za dědou a babičkou, a ač to leckoho dle komentářů překvapí, i mě učili úctě ke starším a zkušenějším lidem a tento potud ctím a vždy budu! Další respekt, úctu a vážnost za svůj život, přístup, práci či funkci si však již každý musí zasloužit a despekt (jak jsem sám v životě nejednou a leckdy zcela oprávněně poznal sám a poznávám i nyní) s ním jde ruku v ruce!!! Pokud někdo však rozhoduje proti řádům, stanovám a právním normám a navíc vás – pokud již na něco, nač jste byl tázán, odpovíte negativně a zeptáte se, dle čeho je takto usuzováno a čím je to dokazováno – člen komise, u něhož logicky očekáváte, pokud ne přímo právní vědomí tak minimálně podvědomí, uzemní větou tykajíce jak s malým nezbedou – “ty tu na nás děláš chytrýho se zákonama, důkazama a paragrafama, ale nám stačí to, co dobře víme”, druhý v průběhu jednání otráveně sděluje kolegovi, nechť mu vypíše na 125,- Kč cesťák, neboť už autobus nestihne, třetí vám řekne: “tak to, co jsi řekl, napiš na papír a už nás nezdržuj, tohle nás nezajímá (zřejmě rozuměj: něco jiného, než to, co chceme slyšet).

Pak se nejvíce třes ty, fotbalový okrese Nymburk, protože ty jsi nejvíc prohrál! Závěrečná věta člena DK neotřele ještě před odchodem mým a pana Krále z jednání směrem k panu Hrdličkovi, jenž ještě zůstával, znějící “stačilo ti to takhle, Václave? V pořádku, nebo chceš ještě něco?” by pak již měla většinu z vás budit ze sna!

Nicméně to lze také vykládat jinak – dnes již všichni víte, ne dle zpráv Lipníku, ale až překvapivě přesných zpráv a instrukcí Václava Hrdličky, jak lze lehce vyrobit jakoukoliv registraci a že bude-li vám nějaký tým a váš soupeř ležet v žaludku, použijte něčí nacionále, naskenujte jeho fotografii (tu lze stáhnout odkudkoliv a přetáhnout lehce, dáváte ji na úřady k OP, pasům a podobně, tak jako ta má tam nikdy nebyla na ČMFS) a zlikvidujte, koho budete chtít, neboť tento precedens vám to umožní!

Jediné rozhodnutí, které mohla DK učinit, tedy právem trestat mě na základě jasných důkazů a přiznání za neoprávněný start za Jíkev, kde mě znalo a zná X hráčů, trenér i vedení, kupodivu DK nevynesla. Ale to již v celkovém kontextu nikoho nepřekvapí! Zato úsudek, že jsem na registraci z Jíkve a podobně či předtím měl hrát za Lipník, na to stačí tvrzení jednoho člověka! V zápise je uveden Tomáš Harmáček, pouze dle mínění DK na ni nikdy nehrál, což je lež (proto jej jako hráče Jíkve pan Hrdlička nedostal před komisi, ač se to opět nesmyslně chtělo po Lipníku), ale i kdyby – co prokazuje, že jsem v těchto zápasech hrál já? Nebo nám pan Hrdlička naskenuje teď tuto registraci a jen místo klubu Jíkev nechá vsadit Lipník???

Toto je můj otevřený dopis k tomu, co veřejnosti přímo známo není! DK likviduje malý vesnický klub, jeden z vás na okrese, vaše známé i kamarády, bez důkazů. Trestem, jaký se v právním řádu trestním převedeno uděluje za hrdelní zločiny! Pokud vás to těší, navíc průběhem a způsobem, jak se to stalo, je to smutné! Vy, kteří stojíte za tvrzením, že něco takového snad věděli všichni celou dobu a jako pan Hrdlička to řeknou po deseti měsících, kdy nic nelze prokázat (jak se ukázalo) a nikoho při nepravosti přichytit, ti jsou v tomto snad na nejhlubším dně a raději ať mlčí než se zasměšňovat. V pátek odpoledne budu od 13 do 14 hodin on-line v redakci Nymburského deníku k dispozici vám všem, kteří se chcete ptát, mluvit či mi i říci své od plic!
Trestejte mě, za mou vinu i přestupek, dle důkazů, práva a řádů, ale cokoliv jiného je stejně špatné a horší než to, z čeho viníte ty, kteří se ničím neprovinili!

Promiň Paldo (rozuměj Mílu Salače), že jsem tě neposlechl a nezůstal stranou, odpusťte i vy všichni, kteří jste lipnickému fotbalu, sportu a SK dali svá srdce a práci. Odpusťte za to, že mou vinou procházíte tímto obdobím. Ale jen silní přežívají ve všech zkouškách a okolnostech a jsou svorni. A vy takoví jste! Jen silní stojí rovně jak v úspěchu, tak tváří v tvář své vině a trestu!!! Proto jsem toto musel udělat a napsat! Mohou trestat mě, můj start v Jíkvi, můj prohřešek a mít čisté svědomí! Vám pouze ublížili a z jakého důvodu? O tom a třiceti stříbrných si myslím své a mám svůj názor tak jako každý!

Tomáš Harant

POZOR!!!

UŽ V PÁTEK OD 13 HODIN BUDE TOMÁŠ HARANT

ODPOVÍDAT ČTENÁŘŮM NYMBURSKÉHO DENÍKU ON LINE.

OTÁZKY MŮŽETE KLÁST UŽ NYNÍ ZDE