Okresní disciplinárka udělila totiž pouze dva tresty – jeden podmíněný a jeden nepodmíněný.

Nepodmíněné tresty

3 soutěžní utkání (dále SU): Ladislav Brett (Hradištko) – trest začne od zahájení soutěží

Podmíněné tresty do 31. 5. 2008

1 SU: Michal Mácha (Kostelní Lhota).