Tresty

8 soutěžních utkání (dále SU): Michal Mácha (Kostelní Lhota), 5 SU: Jiří Mácha (Kostelní Lhota), 4 SU: Bohumil Kotěšovský (Krchleby), 1 SU: Jan Rychlík (Opočnice), Zbyněk Walter (Stratov), Martin Panovec (Všechlapy).

Ostatní

Pavel Šorm (Kněžice) a Aleš Pivný (Opočnice) – oba žádost o prominutí zbytku trestu – vyhovuje se, činnost uvolněna 12. října.