Tresty

3 soutěžní utkání (dále SU): Petr Vágner (Bobnice), 2 SU: Michal Pecháček (Stará Lysá), Jan Uhlíř (Velenice), 1 SU: Josef Král (Milčice), bez potrestání: Pavel Náhlík (Běrunice), Ondřej Šmíd (Hořátev), Michal Svoboda (Hradišťko) – všichni peněžitá pokuta 500 Kč.

Ostatní

Václav Gestřánek (Žitovlice – Pojedy) – žádost o prominutí trestu – vyhovuje se, činnost uvolněna od 21. dubna.

Pokuty

Běrunice – 1000 Kč pro OFS Nymburk za nedostavení se k utkání, dále 2000 Kč ve prospěch SS Ostrá. Navíc kontumace 3:0 ve prospěch Ostré B.