Nejednalo se pouze o sportovní část, ale také o výchovu dětí, jejich fungování v kolektivu, vzájemnou spolupráci a podporu.

„Toto soustředění se stává tradicí. V minulých letech jsme jezdili do Brandýsa. Tentokrát jsme se rozhodli pro Nymburk. Vše je tu na vyšší úrovni – tréninková hřiště, haly, strava, bazén i regenerační linka. Takováto akce je samozřejmě finančně náročná a bez podpory obecního úřadu a klubu bychom si jí mohli jen těžko dovolit. Věříme však, že investice do mládeže je správnou cestou. Důležitou součástí je také skupina nadšených lidí, kteří se kolem mládeže v Semicích točí. Všem patří poděkování a doufám, že se nám podaří podobné akce zachovat i pro příští roky,“ uvedl jeden ze semických trenérů Josef Pavliš.