Tresty

Bez potrestání: Luboš Nastoupil (Všejany).

Ostatní

Patrik Stegbauer (Netřebice): žádost o prominutí zbytku trestu – vyhovuje se.