Pokuty

Vyšata Martin (Chrást): 1000 Kč

Ostatní

Práchenský Vít (Kounice) – žádost o prominutí zbytku trestu – nevyhovuje se

Jon Ondřej (Všejany) - žádost o prominutí zbytku trestu – nevyhovuje se