Tresty

9 měsíců: Štěpán Seňko (Dymokury), 2 soutěžní utkání (dále SU): Jan Strejc (Kounice), 1 SU: Marek Žižka (Odřepsy), bez potrestání: Dominik Procházka (Polaban Nymburk B) – finanční pokuta 500 Kč, Martin Hubal (Sokoleč) – finanční pokuta 200 Kč.

Ostatní

David Poklop: žádost o prominutí zbytku trestu – vyhovuje se, Roman Siřínek: žádost o prominutí zbytku trestu – vyhovuje se, Roman Procházka: žádost o prominutí zbytku trestu – nevyhovuje se, FK Litol mládež: fin. pokuta 1000 Kč.