Začala druhá etapa přípravy nového územního plánu Lysé nad Labem. Jeho koncept je hotov, nyní nastává schvalovací řízení návrhu jeho skutečné podoby.

To byl také důvod pondělního veřejného projednávání v lyském kině, kterého se zúčastnilo několik desítek občanů. Ti měli možnost vyjádřit se k návrhu, který za tým architektů představil urbanista Pavel Koubek.

Největší připomínky se týkaly budoucího dopravního řešení města, což byl „kámen úrazu" už při schvalování konceptu.

„Řešení dopravy ve městě má krajský význam, přes Lysou nad Labem totiž vede silnice II. třídy směrem na Nymburk," uvedl architekt Koubek s tím, že tvorba územního plánu se musí řídit Zásadami územního rozvoje, což je nadřazená dokumentace. Navíc silnice je podle architektů nyní velkou zátěží pro město, protože vede jeho centrem. 
V novém územním plánu architekti zakreslili dvě nové zásadní komunikace, které jsou ovšem trnem v oku mnohým obyvatelům města. Jde 
o západní část obchvatu města, která má vést od plynové čerpací stanice kolem Hrabanova a napojí se na část obchvatu na severovýchodě.

Další nová komunikace, tentokrát místní, by měla vzniknout v Litoli za dráhou 
a jejím hlavním úkolem je obsloužit dostihové závodiště 
a odvést dopravu z výstaviště na budoucí parkoviště, které má v budoucnu v této lokalitě vzniknout.

A to se právě lidem nelíbí. „Nechápu, proč bychom měli ustupovat závodišti a výstavišti. Tímto způsobem se město uzavře ze všech stran komunikacemi a lidé ztratí možnost dostat se volně do krajiny bez toho, aby museli překonávat silnici," uvedla jedna z účastnic veřejného projednávání, paní Fialová.

Architekt Pavel Koubek však vidí problém dopravy jako něco, s čím se musí lidé vyrovnat. „Počet vozidel vzrostl neúměrně. My musíme brát 
v úvahu, že nyní je dopravou zatížená nejlidnatější část města. Proto jsme navrhli komunikace, které centru zásadně uleví," vysvětlil architekt.

Lidé mají nyní čas do 
6. května na podání námitek. Hlavní slovo však budou mít městští zastupitelé.