Husovo náměstí ve středu města je velkorysý prostor, v němž se odehrávají nejrůznější společenské akce, kde stojí živý vánoční strom, ale také místo, kde se parkuje. Letos je to právě 90 let, kdy bylo náměstí upraveno do dnešního rozsahu a podoby. Ta by se však měla změnit, aby více odpovídala současným potřebám a rytmu doby.

Radnice proto pověřila městského architekta Jana Rittera ml. řešením tohoto úkolu. Ten zvolil profesionální a zároveň nejvíce transparentní postup, kterým je uspořádání architektonické soutěže.

„Jde nám o získání řady návrhů, z nichž budou vyhodnoceny ty nejkvalitnější, o jejichž realizaci bude město dále jednat. V současné době dokončujeme přípravu soutěžních podmínek. Podařilo se také sestavit myslím velmi kvalitní odbornou porotu. Jejím předsedou je architekt Jan Šépka, jehož dílo je řazeno 
k tomu nejlepšímu, co 
v České republice v posledních letech vzniká, a který má s pořádáním soutěží bohaté zkušenosti. Kromě dalších odborníků bude v porotě samozřejmě zastoupeno i město, a to dvěma zastupiteli," uvedl Jan Ritter.

Vypsání soutěžních podmínek předchází sběr informací a podnětů od těch, kteří jsou v této záležitosti nejdůležitější, od obyvatel města. Občané zatím mohli vyjádřit své názory prostřednictvím dotazníku.

Další příležitostí byla první veřejná diskuse, která proběhla ve čtvrtek v městském kině. Sešlo se na čtyřicet obyvatel, které Jan Ritter nejprve seznámil 
s vyhodnocením dotazníkové ankety, které se zúčastnilo 318 respondentů. Pomiňme otázku, zda je to hodně, nebo málo, a zmiňme ty nejpalčivější otázky, které obyvatele zajímají: parkovat na Husově náměstí i v budoucnu? Když ano, tak v jaké formě? Nabízí se několik variant parkování na povrchu i podzemní garáž. Platit za parkování? Kolik? Pokud auta 
z centra vykázat, kam s nimi? Podobně je tomu s případnou dostavbou náměstí, umístění, či neumístění vodního prvku, osazení zeleně atd.

Je zřejmé, že každá z variant má mnoho dalších aspektů, od ekonomických až po společensko politické 
i sociální a je pochopitelné, že se názory na budoucí podobu středu města člověk od člověka různí. Potud 
v pořádku. V diskusi však zazněla také velmi příkrá, jednostranná stanoviska, která jsou poněkud předčasná ve chvíli, kdy neleží na stole konkrétní návrhy. Lze předpokládat, že díky soutěži se objeví řada zajímavých řešení a město 
a jeho obyvatelé budou mít z čeho vybírat.

Soutěž by měla být vypsaná do konce června, návrhy se budou odevzdávat 
v říjnu a vyhodnoceny budou v listopadu. Teprve tehdy budou k dispozici konkrétní a dostatečné podklady, k nimž bude možné se skutečně věcně 
a rozumně vyjadřovat.