„Kromě recitační soutěže jednotlivců, určené mladým českým a slovenským profesionálům, studentům hereckých škol a pozvaným laureátům prestižních amatérských soutěží, je připraven doprovodný program složený z cyklu Vizitky, inscenací poezie a prózy v podání studentů hereckých škol z Čech, Moravy i Slovenska. Program zahrnuje zahajovací koncert Tomáše Kluse, vernisáž poeziomatu, ze kterého bude možné poslouchat hlasy nejvýznamnějších recitátorů a zpívajících básníků z Čech a Slovenska,“ vysvětlila ředitelka festivalu Marta Hrachovinová.

V průběhu slavnostního večera v sobotu 27. dubna převezmou nejvyšší ocenění v oboru přednesu poezie a prózy Zlata Adamovská a Petr Štěpánek. Ze Slovenska si pro ocenění přijede Robert Roth.

V Polabském muzeu bude otevřena výstava Na srdce je báseň věnovaná Vladimíru Justlovi, Josefu Čejkovi a Janu Zábranovi. Festival tradičně zakončí Koncert laureátů s udílením cen.

Pořadateli jsou: Spolek Slovo a hlas, Město Poděbrady a jeho Městské kulturní centrum pod záštitou Herecké asociace. Festival se koná
za podpory Ministerstva kultury České republiky.

Podrobnosti jsou na www.slovoahlas.cz

Program 61. PDP 2024:

Čtvrtek 25. dubna

16.00 Slavnostní zahájení 61. PDP

Úvodní slovo starosty města Poděbrady Romana Schulze, místostarosty Ladislava Langra, prezidenta Herecké asociace Ondřeje Kepky a předsedkyně spolku Slovo a hlas Marty Hrachovinové

Úvodní pořad – Někdy svými životy – z poezie poděbradského básníka Josefa Čejky

Účinkují: Marta Hrachovinová, Rudolf Kvíz a žáci ZUŠ Otakara Vondrovice

Pozvání na výstavu Na srdce je báseň (Vladimír Justl, Josef Čejka, Jan Zábrana)

Komorní výstava pořádaná u příležitosti konání 61. poděbradských dnů poezie v prostorách bývalého špitálu Kunhuta (Polabské muzeum v Poděbradech) je věnovaná třem osobnostem, jejichž společným jmenovatelem je báseň a poděbradský genius loci

Připravili: Karel Kropík a Marta Hrachovinová

Atrium městského úřadu / Obřadní síň / Polabské muzeum

18.00 Losování pořadí Fóra přednesu poezie a prózy I. a II. kategorie

Zámecký biograf

19.00 Tomáš Klus

Koncert zpívajícího herce a básníka

Divadlo Na Kovárně

21.00 Nokturno – Magická síla slova

Vernisáž poeziomatu – umělci slova a hlasu spojení s poděbradským festivalem

Připravili: Ladislav Langr, Aleš Vrzák a Marta Hrachovinová

1. nádvoří poděbradského zámku


Pátek 26. dubna


8.30 Kocourek Modroočko

10.00

Pohádka studentů Vyšší odborné školy herecké v Praze oboru Herectví a moderování Dramatizace slavné knížky Josefa Koláře, ve které si modrooký rozumbrada – kocourek Modroočko vede tajný deník

Scéna a kostýmy: Alžběta Hanzlová

Hudba: Marek Eben

Účinkují: Marek Flutka, Nikola Kupská, Václav Lupač, Klára Maroušková, Matěj Mleziva , Michaela Remutová, Jan Rieger

Režie: Miroslav Dvořák a Květa Plachetková

Divadlo Na Kovárně

12.30 Fórum přednesu poezie a prózy I. kategorie

Porota: Martina Longinová (předsedkyně), Zuzana Budinská, Jana Machalíková, Nina Martínková, Eva Žilineková

Divadlo Na Kovárně

17.30 VIZITKY – Konzervatoř Brno

Ne básně, ale politika je vzdálena životu

Pásmo básní i próz o smutku nad děním ve světě v době současné i poměrně nedávné

Účinkují studenti Hudebně dramatického oboru: ze 4. ročníku Julián Jaroš, Agáta Stýblová, Adéla Ondrušová, Jana Koryčanská, z 5. ročníku Adéla Sedláčková, z 6. ročníku Magdalena Blažková

Režie a dramaturgie: kolektiv

Pedagogické vedení: Tereza Grozsmannová

Zámecký biograf


18.30 VIZITKY – Konzervatórium Bratislava

Z dávnych čias … Duši spoveď

Hudobno-poetické pásmo inscenované zo zbierok ľudových balád a fragmentov ľudových piesní

Účinkují: Dominika Bieliková, Dominik Bolega, Sebastián Franko, Paula Fundárková, Patrícia Chlebanová, Alexandra Krausová, Diana Oračková

Režie: Tomáš Roháč

Divadlo Na Kovárně


19.30 VIZITKY – Vyšší odborná škola herecká v Praze

Karel Jaromír Erben: Kytice

Expedice do hlubin nejslavnější básnické sbírky české literatury – bohatého kaleidoskopu plného působivých obrazů a dramatických situací

Účinkují studenti 3. ročníku oboru Herectví a moderování: Tereza Engelová, Anna Faldusová, Anna Klamová, Kryštof Kotek, Eva Lazáriková, Tadeáš Lorenc, Arlinda Mjekiqi, Sára Novotná, Marek Sendecký, Alžběta Šimáčková

Hudba: Zdeněk Dočekal

Choreografie: Libuše Králová

Režie: Martin Vokoun

Divadlo Na Kovárně


21.00 VIZITKY – Vysoká škola múzických umení v Bratislave

Robinson Jeffers: Prirodzená hudba

Hudobno-slovné pásmo o naliehavej potrebe návratu ľudstva k prírode inšpirované rovnomennou zbierkou v preklade Vojtecha Mihálika a Jána Vilikovského

Účinkují posluchači 2. ročníku Katedry bábkarskej tvorby: Radoslava Bačová, Timothy Bartovic, Klaudia Dzureková, Ľubomíra Filipová, Lenka Ligocká, Natália Placetková, Dávid Popovič, Nikolas Šenšel, Dominika Šošková, Tereza Ťaptíková, Mária Tremková, Vira Vovkanych

Dramaturgie a pedagogické vedení: Helena Čertíková

Divadlo Na Kovárně

22.00 VIZITKY – Konzervatórium Košice

P. O. Hviezdoslav: Anča

Baladický príbeh z prostredia dedinského ľudu o tragédii chudobného dievčaťa, ktorý je žiaľ aktuálny aj dnes

Účinkují: Jakub Evans, Lubomíra Filipová, Marika Tremková, Alžbeta Štubňová

Režie: Marica Harčaríková

Divadlo Na Kovárně

Sobota 27. dubna


09.00 Volná tribuna I. kategorie

Seminář s odbornou porotou

Zámecký biograf

12.30 Fórum přednesu poezie a prózy II. kategorie

Porota: Aleš Vrzák (předseda), Josef Kačmarčík, Vít Malota, Peter Gábor, Lucia Vráblicová

Divadlo Na Kovárně


17.30 Zhudebněná poezie Karly Erbové (Cyklus Setkání s básnířkou)
Pořad o poezii Karly Erbové za účasti autorky
Připravili: Věra Šustíková a Jiří Bezděk

Zámecký biograf


20.00 Slavnostní večer předání Křišťálových růží

Robertu Rothovi – laudatio Alfréd Swan

Zlatě Adamovské – laudatio Aleš Vrzák

Petru Štěpánkovi – laudatio Marta Hrachovinová

s následným sázením růží do rozária poděbradského zámku

Hudba: Lukáš Sommer – kytara

Křišťálové růže předají starosta města Poděbrady Roman Schulz a předsedkyně spolku Slovo a hlas Marta Hrachovinová

Divadlo Na Kovárně a 1. nádvoří poděbradského zámku

Společenské setkání

Foyer Divadla Na Kovárně a 1. nádvoří poděbradského zámku


Neděle 28. dubna


09.30 Volná tribuna II. kategorie

Seminář s odbornou porotou

Zámecký biograf


14.00 Koncert laureátů I. a II. kategorie Fóra přednesu poezie a prózy se slavnostním předáním cen a hodnocením laické poroty

Připraví: Apolena Veldová

Ceny předají předsedkyně spolku Slovo a hlas Marta Hrachovinová, místostarosta Ladislav Langr a prezident Herecké asociace Ondřej Kepka

Divadlo Na Kovárně