V současné době probíhá na naší škole několik mezinárodních projektů.

Tím nejrozsáhlejším je projekt mezinárodních studijních návštěv Erasmus+, mobility žáků, studentů a učitelů. Jedná se o dlouhodobé stáže v trvání 3 měsíců, i o stáže kratší v délce 1 měsíce nebo 6 týdnů.

První stážisté vyjeli do zahraničí v březnu roku 2019. K dnešnímu dni se zúčastnilo mezinárodních návštěv ve Španělsku, Velké Británii, Francii a Itálii již 20 žáků a studentů, týdenních stáží se zúčastnilo ve stejném období 6 odborných učitelů.

Naši stážisté posílají velké množství informací, zpráv, hodnocení, fotografií, sdílejí s námi prožité pracovní i mimopracovní zážitky a zkušenosti. Vzhledem k tomu, že je tohoto materiálu mnoho, uvádíme níže jen střípky z jejich pracovních pobytů.

V Granadě, kde je dominantou krásný komplex paláců Alhambra, byli na stáži tři studenti oboru Zubní technik, pracovali v moderních zubních laboratořích a současně poznávali krásy Španělska. V průběhu jejich pobytu za nimi přiletěly na job shadowing dvě odborné učitelky. Další školní rok se vydalo osm žáků do města Portsmouth ve Velké Británii. Zde stážisté pracovali v pečovatelských domech a v domech pro seniory. Délka stáže byla jeden měsíc.

V současné době jsou tři studentky oboru Dentální hygiena na tříměsíční stáži v krásné Shakespearovské Veroně, kde u ordinačního křesla získávají nové zkušenosti. Za těmito studentkami odjedou koncem května dvě odborné učitelky na job shadowing.

Máte zájem pracovat ve zdravotnictví? Chcete získat kvalitní zdravotnické vzdělání podpořené mezinárodními zkušenostmi? Jste otevření k získávání znalostí a zkušeností ve zdravotnictví i v jiných evropských zemích? Pokud ano, studujte na naší škole.

Dagmar Sitná
ředitelka školy