Naši žáci získali ve všech oblastech nadprůměrných výsledků. V anglickém jazyce dosáhli úrovní B1, B2 i C1. Uvedené kategorie znalosti cizího jazyka jsou zárukou pro úspěšné složení maturitní zkoušky.

Výborné výsledky mají pro školu adekvátní hodnotu. Odráží celoroční práci pedagogů a potvrzují vhodné nastavení koncepce naší výuky. Zároveň jsou motivací a příležitostí k rozvoji a vytvoření vhodných podmínek pro nadané žáky.

close Graf úspěšnosti poděbradského EKO gymnázia. info Zdroj: Repro: Nymburský deník zoom_in

Graf úspěšnosti poděbradského EKO gymnázia. 

EKO Gymnázium je škola s klasickým gymnaziálním vzděláváním, která připravuje žáky k vysokoškolskému studiu. Navíc nabízíme rozšířenou výuku cizích jazyků a informačních a komunikačních technologií. Kromě tradičních předmětů vyučujeme i ekonomii, marketing, ekologii, rétoriku a jiné předměty, které učí žáky orientovat se v dnešním ekonomickém světě a přemýšlet v globálním měřítku a souvislostech. Využíváme zázemí a nadstandardní technické vybavení oboru Multimediální tvorba především v předmětu audiovizuální výchova, kde žáci získají základy počítačové grafiky, naučí se zpracovávat fotografie a videa, vytvářet jednoduché webové stránky a seznámí se s dalšími aplikacemi využitelnými v současném digitálním světě. V dalších předmětech pracují žáci s iPadem, který obdrží na začátku školního roku zdarma. Výuka s využitím tabletu jako moderní a efektivní forma pedagogické práce gymnazisty baví. Vyhledávají informace přímo v hodinách, zpracovávají a sdílí je se spolužáky i učiteli, využívají elektronické učebnice nebo realizují zajímavé projekty.

EKO Gymnázium otevírá pro školní rok 2020/21 jednu třídu osmiletého studia a pro zájemce, kteří nepodceňují přípravu k přijímacím zkouškám, nabízí přípravný kurz z matematiky a českého jazyka.

Monika Martínková, EKO Gymnázium a Střední odborná škola Multimediálních studií, Poděbrady