O úvodní slovo se postaral starosta obce Miroslav Šnejdar, který seznámil veřejnost se všemi aktivitami obce, jež vyvíjela za účelem získání potřebných finančních prostředků na nákup vozidla. Náměstek hejtmanky Miloš Petera zdůraznil podporu Středočeského kraje obcím pro vybavenost jednotek PO. Ocenil aktivní činnost dobrovolných hasičů pro rozvoj obcí ve vztahu k požární bezpečnosti občanů, řešení mimořádných a krizových situací, výchově mladé generace i udržení kultury. Následně ocenily významný podíl obce a Středočeského kraje na obstarání nového hasičského automobilu poslanec Parlamentu ČR Radek Rozvoral a ředitel ÚO HZS v Nymburce Luděk Turek.

Poté byl již představen nedočkavé veřejnosti hasičský automobil v plné kráse. Vyjel ze vrat hasičské zbrojnice za asistence kolektivu mladých hasičů se zapnutým výstražným zařízením. Následovalo požehnání od Jaroslava Václava Pekárka nejen hasičskému autu, ale i hasičům pro jejich záslužnou činnost a obyvatelům obce. Velitel jednotky SDH Jan Pivko převzal z rukou starosty obce a náměstka hejtmanky klíče od vozidla a hosté pokřtili automobil sklenkou šumivého vína.

Hasičský automobil byl pořízen za přispění účelové dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí od MV GŘ HZS ČR ve výši 450 tisíc korun, dotace od Středočeského kraje z fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS ve výši 300 tisíc korun a z rozpočtu Obce Všechlapy ve výši 553 405 korun. Celkové náklady na pořízení nového vozu činily 1 303 405 korun.

Všechlapští hasiči v tomto již předvánočním období dostali velmi cenný a prospěšný dárek. Bude sloužit nejen pro případy mimořádných událostí, k ochraně obyvatel, ale také pro družstvo psovodů, které je u SDH ustaveno a zejména pro činnost mladých hasičů.

Miroslav Šnejdar, starosta Všechlap