Ano, právě tehdy nastává ten okamžik, kdy zemská osa na naší severní polokouli se nejvíce odkloní od Slunce. Může se pro úplnost říci, že naše životodárná hvězda vstoupí do znamení Kozoroha. A skutečně už v dávnověku chytří astronomové svými výpočty zjistili, že od této chvíle dne opět přibývá. Nastávalo období odedávna uctívané jako zimní slunovrat. Například Římané, Řekové a Egypťané přinášeli v této době svým bohům oběti, aby vrátili slunce na obzor. S příchodem křesťanství se v této době začalo připomínat narození Ježíše Krista.

V první polovině 4. století se pak už slavily vánoční svátky. Během dalších staletí přišla tato krásná tradice i do české kotliny. Všimněme si však jak samotný slunovrat docela výstižně vyjadřují tradiční lidová přísloví. Můžeme se divit, ale mají víceméně pravdu i ve světle dnešních moderních vědeckých poznatků. „Na boží narození o bleší převalení,“ praví lidová moudrost a astronomické tabulky nám prozradí, že hodnota 1 BP (bleší převalení) činí zhruba minutu. Inu, i ty blechy jsou asi přes zimu poněkud línější. Podobně zjistíme, že slepičí krok, o který se má prodloužit první den v nastávajícím roce činí asi sedm nebo osm minut. „Na Tři krále o krok dále“, také se však někde říká o skok, o píď, ale i o tři kroky dále. V tomto případě je staré rčení už poněkud nepřesné a váhavé, v každém případě dne přibude zhruba o třináct minut.

Další pořekadlo v řadě je až překvapivě přesné: Na Hromnice o hodinu více! ve skutečnosti nemá pravdu, protože se jedná o necelých osmdesát minut. Ale přátelé, potom už dne opravdu bude znatelně přibývat. Všichni se už nyní můžeme těšit na jarní rovnodennost, kdy noc opravdu ustoupí dni o čtyři hodiny. Potom uvítáme letní slunovrat, kdy boží den bude opravdu delší o více než osm hodin. Ovšem vraťme se do té naší reality.

S mnoha informacemi o koronavirové pandemii se teď setkáváme na každém kroku. A musíme se s nimi nějak vyrovnávat. Najděme sílu, každý sám v sobě, abychom pochopili epidemii jako jednu z přírodních katastrof na Zemi a zahnali ji také tím, že budeme trpěliví. V podstatě nemá smysl hledat neexistující viníky a nastalou situací se nechme poučit. V čase zimního slunovratu se například můžeme vydat na procházku zimní krajinou. Jsou přece ještě místa, kde vládne posvátné ticho a klid spící přírody. Stačí se jen na chvíli zastavit a své okolí vnímat, protože i zima, která za pár dní teprve začne, může být krásná a Vánoce jsou jen jednou do roka. Ty letošní ať jsou u vás plné božího požehnání, štěstí, lásky a pohody.

Autor: Milan Čejka

Děkujeme za příspěvek!