Z ilegality vystoupil místní dvacetičlenný Revoluční národní výbor v čele s předsedou MUDr. Ladislavem Filipem, který nejdříve na radnici projednal s velitelem místní německé posádky podplukovníkem Schusterem, že bude oboustranně dodržován ve městě klid a pořádek.

Pod vlivem dramatických válečných událostí se nedalo zabránit lidem, aby po obědě zaplnili celé náměstí. Odtud se pak dav v čele RNV a za asistence německých tanků ubíral na nádvoří sokolovny, kde vyslechl projevy o celkové situaci i výzvu ke klidu a vyčkávání. Přes přítomnost německého vojska, ubytovaného v zámku panovalo mezi lidmi radostné vzrušení, poslouchal se rozhlas a sledoval postup osvoboditelů.

Do této nálady se v sobotu 5. května za ponurého deštivého počasí ozvalo z pražského rozhlasu zoufalé volání o pomoc. RNV, který už čile organizoval různé protiněmecké akce a jednal o spořádaném odchodu německého vojska z Poděbrad, se zapojil i do pomoci bojující Praze. Protože se i přes Poděbrady hlavně v neděli 6. května valily německé motorizované jednotky, organizoval budování zátarasů na několika místech ve městě i v nejbližším okolí. Ty pak účinně zadržovaly postup Němců.

V úterý 8. května ráno projeli od Prahy na Hradec Králové v šesti rychlých obrněných vozech američtí parlamentáři s bílým praporem, což byla jediná přítomnost Američanů v našem městě. Během odpoledne se přesouvala přes Poděbrady celá německá divize z Hradce Králové na západ.

Od rána se také začalo stahovat k odsunu všechno německé civilní obyvatelstvo a odpoledne oficiálně oznámil velitel Schuster odchod německé posádky, on sám zámek opustil jako poslední v 18 hodin. Hned na to zavlála na zámecké věži československá vlajka a poprvé po šesti letech se rozsvítilo veřejné osvětlení. Ulice se zaplnily lidmi, hrála hudba a všude panovala radostná nálada. Rychle se také šířila zpráva, že se Rusové blíží. Ve 24:00 vstoupila v platnost kapitulace Německa.

Autor: Město Poděbrady