Na programu koncertu bylo kompletní uvedení písňového cyklu Biblických písní Antonína Dvořáka v interpretaci sólisty Národního divadla Romana Janála. Partnerem mu byl jeho spolužák z plzeňské konzervatoře, varhaník mezinárodního věhlasu a regenschori Strahovského kláštera Vladimír Roubal, který provedl také dvě Dvořákova varhanní preludia a obohatil koncert svými pověstnými improvizačními vstupy.

Posluchači v zaplněném kostele vyslechli celý program v hlubokém soustředění a v závěru odměnili hudebníky dlouhým potleskem, který si vyžádal dva přídavky, Hymnus k Nejsvětější Trojici a árii Ave maris stella, opět z pera Antonína Dvořáka.  Oba umělci nenechali nikoho na pochybách, že jsou špičkovými profesionály ve svých oborech a zároveň ideálními tlumočníky Dvořákova hudebního sdělení, jímž je důvěra a hluboká úcta k principům nás přesahujícím, a v němž je zároveň obsažena tolik potřebná občerstvující naděje.

Koncert se uskutečnil ve spolupráci s Římskokatolickou farností a s finanční podporou Města Čelákovic.

Michaela Petišková