V říjnu 2019 odjela do města na Loiře naše vyučující odborných předmětů Leona Kubišová, aby zde strávila dvoutýdenní stáž v partnerské škole. Kromě aktivní účasti ve výuce zde zrealizovala i několik workshopů a přednášek, jednu z nich na téma český design a designéři. V listopadu navázal na její pobyt francouzský kolega Pablo Barral, který v Poděbradech připravil pro studenty jednodenní workshop na téma ekodesign a ekokoncepce webových stránek, velice aktuální téma, se kterým se většina z našich žáků ještě nesetkala.

Koncem listopadu jsme v Poděbradech uvítali skupinu 18 francouzských studentů s pedagogickým doprovodem. Studenti byli ubytováni v rodinách a kromě prohlídky našeho města navštívili i Kutnou Horu a Prahu. Poté spolu se svými českými protějšky začali pracovat na projektu, který propojuje umění s environmentální tematikou. Spolupráci jsme nabídli i městu Poděbrady, a tak se v budově školy uskutečnil kulatý stůl se zástupci radnice a Ekocentra Huslík na téma environmentální politika města. Besedy se zúčastnili jak čeští, tak francouzští studenti, kteří následně v rámci dvoudenního workshopu zpracovávali získané informace uměleckou formou pod vedením Petry Filipové v ateliérech školy na poděbradském zámku.

Část uměleckých děl vzniklých z tohoto projektu byla prezentována veřejnosti na dni otevřených dveří EKO Gymnázia 6. února a všechna díla si budou moci zájemci prohlédnout na výstavě v Galerii G18 na Jiřího náměstí, která se uskuteční od 9. do 20. března. Všichni jste srdečně zváni.

Jana Audrainová, EKO Gymnázium a Střední odborná škola Multimediálních studií, Poděbrady