Hospicový tým poskytuje všestrannou odbornou i prostě lidskou podporu těm statečným rodinám, které se rozhodnou postarat se o svého umírajícího blízkého doma. V rámci hospicové paliativní ambulance je možné uskutečnit lékařskou návštěvu těžce nemocného člověka, poradit se o možnostech úlevné léčby, případně zahájit hospicovou péči. V sociální poradně hospice lze získat v konkrétní situaci potřebné informace o různých možnostech péče, o získání sociálních příspěvků ad. K dispozici je také půjčovna kompenzačních pomůcek (polohovací postele, vozíky, koncentrátory kyslíku aj.). Více informací o službách Domácího hospice Nablízku najdete na  www.hospic-lysa.cz nebo získáte na telefonu 731 268 306.

V rámci kampaně „Týden pro mobilní hospice“ se uskuteční několik akcí, na které bychom Vás rádi pozvali: 

· Benefiční divadelní představení „Oskar a růžová paní,“ ve středu 7. 10. 2020 od 20 h, v kině v Lysé nad Labem,

· Den otevřených dveří v domácím hospici, ve čtvrtek 8. 10. 2020 v čase 13 - 18 h, v kontaktním pracovišti na Husově nám. 550/5 v Lysé nad Labem,

Další plánované akce kampaně musely být z důvodů nařízených epidemiologických opatření v souvislosti s pandemií zrušeny. 

Jako např. Benefiční koncert VOX NYMBURGENSIS vneděli 11. 10. 2020 od 16.30 h v evangelickém kostele v Nymburce ad.

Autor: Bohumila Urbanová