Lidé obvykle jednají, jak nejlépe umí. Ve chvílích, kdy lidé znají efektivnější způsoby chování v konkrétních situacích, tak si nebudou volit méně vhodné. Vycházíme-li současně z předpokladu, že určité chování (vnímání reality, modely chování, otázky, které si člověk v konkrétních situacích klade) určuje pravděpodobnost disponovanosti stát se obětí trestného činu, tak z toho můžeme usuzovat, že míra viktimnosti je přímo úměrná míře vědomostí v otázkách osobní bezpečnosti.

Dle předních odborníků na psychologii je jednou z nejefektivnějších cest ke změně chování u lidí poskytnutí jim funkčnějších strategií a nahrazení tak stávajících disfunkčních modelů chování. S tímto cílem byl připravován i tento projekt. Věříme, že díky zvýšení informovanosti zájemců z řad jak široké tak i odborné veřejnosti v oblastech osobní bezpečnosti docílíme pozitivní změny v jejich chování v otázkách bezpečnosti.

Tento projekt je unikátní především šíří záběru, kdy nabízí jak zájemcům z řad široké veřejnosti, tak i odborné veřejnosti (členům ozbrojených složek, pracovníkům neziskových organizací a bezpečnostních služeb) nejen možnost získat teoretické znalosti ohledně prevence, ale i příležitost si vše prověřit během praktických seminářů.

Krav Maga z.s. spouští zábavně vzdělávací projekt Akademie Bezpečí, který propojí online formu výuky bezpečného chování s praktickými nácviky. Spolek dlouhodobě spolupracuje s oddělením prevence odboru sociálních věcí Magistrátu hl. m. Prahy a jeho projekty jsou finančně podporovány dotacemi hlavního města Prahy. Záštitu nad celým projektem převzal osobně brig. gen. Mgr. Jan Švejdar. Pro lepší představu o našem projektu se podívejte na teaser k projektu.

Řešení u jednotlivých problémů budou prezentována jak z krátkodobého pohledu – bezpečné chování, tvorba bezpečnostních plánů na taktické a technické úrovni, tak i z dlouhodobé perspektivy, jako je prevence a změna negativních životních vzorců, kvůli kterým se lidé do těchto krizových situací dostávají.

Cílem není učit diváky konkrétní techniky, ale ukázat jim způsoby řešení krizové situace na různých úrovních. První úroveň je učí se problémům vyhýbat (prevence), druhá deeskalovat situaci, když se konfliktu nelze vyhnout, a třetí, jak se co nejúčinněji bránit, když dojde k fyzické konfrontaci. Veškeré ukázky budou zakončeny tím, že nejlepším řešením je takzvaně utéct. Diváci by měli pochopit, že nejlepším řešením je problému se vyhnout…

Na základě zkušeností z práce s více než 30 tisíci klienty jsme vykličovali 6 nejdůležitějších aspektů osobní bezpečnosti, které jsou základem celého projektu. Jedná se o témata:

Poznej, komu čelíš?
- Pomůžeme ti pochopit základy psychologie útočníků a dynamiky násilí u nejčastějších typů konfliktů.
Zvol si vhodnou strategii
- To, co bude fungovat v jedné situaci, může mít úplně opačný efekt v jiné. Ukážeme ti, jak si zvolit vhodné strategie dle typu konfliktu.
Co dělat, když dojde na nejhorší!
- Co dělat, když prevence ani deeskalace nefungují a je třeba jednat.
Zachovej chladnou hlavu
- Jak pracovat se stresem a nenechat se jím ochromit?
Kdy je násilí řešením?
- Násilí není téměř nikdy řešením, ale když je, je to jediné řešení…
Jak komunikovat s Policií?
- Kdy volat policii a co říct? Jak efektivně situaci vyřešit?

Na těchto 6 oblastí jsme pro diváky připravili zábavně vzdělávací videa, které najdou na našem webu. Mimo to tam naleznou podcasty s odborníky ze souvisejících oborů, vlogy, tématické články. V blízké době pak plánujeme zapojení virtuální reality, kde budou moci diváci realisticky zažít, jak může vypadat brutální útok predátora.

Autor projektu Jakub Otipka k tomu dodává: „Za posledních 17 let prošlo našimi kurzy několik desítek tisíc lidí, dost často obětí různých násilných trestných činů. Při práci s klienty jsme si všímali stále stejných vzorců chování, které je přiváděly do konfliktů, nebo jim znemožňovaly je efektivně řešit. Ve spolupráci s experty z řady souvisejících oborů se nám podařilo vyklíčovat 6 oblastí, kde lidí nejčastěji selhávají, a které je tedy přínosné si rozmyslet dopředu. To je základem celého projektu.“

Tento projekt je unikátní především šíří záběru, kdy nabízí jak zájemcům z řad široké veřejnosti, tak i odborné veřejnosti (členům ozbrojených složek, pracovníkům neziskových organizací a bezpečnostních služeb) nejen možnost získat teoretické znalosti ohledně prevence, ale i příležitost si vše prověřit během praktických seminářů.

Celý projekt je v první fázi rozdělen do několika hlavních pilířů:
- Komentované reálné incidenty
- Rozhovory s předními experty ze souvisejících oborů
- Zábavně edukativní videa zaměřující se na nejdůležitější aspekty osobní bezpečnosti

Na začátku roku se pak diváci budou moci těšit na další úroveň prožitku, a to především sociální experimenty na témata související s bezpečností a pak také na výuku bezpečného chování ve virtuální a rozšířené realitě.

Autor: Štěpán Erbs