Start byl sice od 8:00 do 11:30 hodin, ale zájemců o procházku v krásném a slunečném dni bylo tolik, že poslední účastník vyšel na trať po 16. hodině. Všechny trasy se musely proznačit vlastním značením, na které jsme použili na 120 kolíků se šipkami v barvách pro každou trasu zvlášť.

Zajímavostí bylo, že na trase 5 km se přítomní setkali na kontrole na hrabství s hraběcím párem z Duběnkova. Akce se zdařila a všichni zúčastnění byli v pohodě a spokojeni, o čemž svědčí mnoho děkovných zápisů do kroniky pochodů. Poslední účastník prošel cílem v 18:30hod. Celou akci zajišťovalo 13 členů odboru, za což jim patří velké poděkování. Poděkování také patří personálu restaurací v Kamenném Zboží, Stratově, Hroněticích a restauraci U Petra a Markétky v Kostomlatech, které zajistili dobré jídlo i pití.

Zdeněk Duběnka