Za prohlídku rozhodně stojí Losiny, začátek našeho putování. Do Losin se nechá zajet autem, nebo autobusem a pokračovat pěšky. Není divu, že se obci přezdívá „konec světa“, vždyť zde končí silnice, vlastně silnička. Kromě kapličky zaujmou původní dřevěná stavení, ať obytná či hospodářská.

Přes Kozí hřbety je sešup do údolí opravdu prudký, avšak hlubokou úvozovou cestou docela pohodlný. Údolí Losinského potoka je ta pravá romantika! Potok si v klidu bublá přes louky a malé jezy. Není divu, že po celé délce údolí je několik dětských letních táborů. Turistů je v údolí jak šafránu, takže se nenechte překvapit, že z táborů na vás budou děti křičet radostné „ahóóój!“

| Video: Youtube

Po příchodu do Kácova se ocitnete jen „coby kamenem dohodil“ u místního vlakového nádraží. Hned za ním se můžete „vydrápat“ na Čertovu vyhlídku. Musíte ovšem překonat 198 schodů vytvořených z přírodních materiálů. Dále pokračujte lesními značenými cestami až k vyhlídce. Odměnou bude nádherný pohled na meandr řeky Sázavy, který omotává městys Kácov.

| Video: Youtube

Vyhlídka je na ostrohu skály, o kousek výše je altán a informační panel. Z vyhlídky je úchvatný pohled na Kácov, vrcholy Klenka, Kosina, Vráže, Klásek a okolní vesnice. Skála pod vyhlídkou se jmenuje Čertovka, pravděpodobně podle jejího tvaru.

Za návštěvu stojí vlastní Kácov v malebné krajině Středního Posázaví. Městys je známý díky železniční trati Posázavského pacifiku a historickým jízdám parních vlaků. Mezi pamětihodnosti patří kostel Narození Panny Marie, unikátní sousoší Panny Marie a Čtrnácti svatých pomocníků z červeného pískovce na náměstí a zámek kněžny Toskánské. Zajímavá je kaple Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.

| Video: Youtube

V blízkosti se nacházejí zbytky téměř neznámého gotického hradu, který je nazýván Kácovský, Pustý, Starý nebo jednoduše Hrádek. Z hradu se do současné doby zachovaly pouze nevelké zříceniny, navíc obtížně přístupné. Přesto je to místo, které má kouzlo a za vynaloženou námahu rozhodně stojí. Jeden ze tří kácovských mostů si „zahrál“ ve filmu Tmavomodrý svět.

| Video: Youtube

Romantická procházka Losinským údolím je korunována geniem loci Kácova, kde můžete vnímat posázavskou přírodu všemi smysly. To samé platí také o pivku z místního pivovaru Hubertus.