V pořadí třetí Františkova encyklika by se nechala nazvat „sociální“ a v dějinách katolické církve je přelomová. Obrací se totiž nejen ke katolíkům, ale také ke všem ostatním věřícím, včetně ateistů. Dokazuje to i „rýpnutím“ do věřících, které pobízí k sebereflexi, když konstatuje, že nevěřící mnohdy uvádějí Boží vůli do praxe lépe, než věřící.

Svatý otec si v nejnovějším okružním listu opravdu „servítky“ nebere. Kritizuje nacionalismus, populismus a bezmeznou spotřebu. Vybízí politiky k odpovědnému přístupu při správě věcí veřejných, kritizuje různé formy útlaku, ekonomické nerovnosti či špatné sociální podmínky.

Jasně odmítá trest smrti, vyzývá k sociální integraci a reformě Organizace spojených národů. Překvapil zpochybněním teorie „spravedlivé války“, která byla po staleté součástí katolické morální doktríny.

Vyjadřuje se také k sociálním sítím. Varuje před nespolehlivými informacemi a chováním, kdy komunikace se zvrhává na agresívní paralelní monology. Ty bývají často jednostranné, samoúčelné a jsou živnou půdou pro ventilaci individuální frustrace. Sociální agrese tak nezodpovědným používáním moderních tchnologií dosáhla nebývalých rozměrů.

Svatý otec se vyjádřil také k pandemii Covid-19. Podle jeho názoru přechodně oživila smysl pro to, že jsme globální komunitou, všichni na jedné lodi, kde problémy jednoho člověka jsou problémy všech. Uvědomili jsme si, že se nikdo nezachrání sám, zachráněni můžeme být jen společně.

Pontifik Franišek ve svém přelomovém okružním listu uvedl: „Svět existuje pro každého, protože každý z nás se narodil se stejnou důstojností.“

| Video: Youtube
| Video: Youtube

Vladimír Havlíček