První den této mimořádně zdařilé exkurze nás čekala návštěva Londýna. Začali jsme prohlídkou Greenwichského parku s Královskou observatoří, odtud jsme měli skvělý výhled i na moderní architekturu města – výškové budovy na Isle of Dogs a v londýnském City. Následovala přeprava lodí k Toweru. Zde jsme si prohlédli pevnost, obzvlášť nás zaujal interiér hradu a expozice korunovačních klenotů. Odpoledne jsme měli možnost si projít Tower Bridge, seznámit se s jeho historií a unikátním technickým řešením. Odpoledne jsme navštívili galerii Tate Modern s expozicí moderního umění. V podvečer jsme přešli přes elegantní Millenium Bridge do čtvrti The City k velkolepé barokní katedrále sv. Pavla.

Během následujících dnů jsme navštívili patrně nejvýznamnější megalitickou památku Stonehenge, univerzitní město Exeter s katedrálou založenou v normanském období, dále Tintagel Castle – hrad spjatý s artušovskými legendami, přístavní město Plymouth a národní park Dartmoor, opředený pověstmi o psu baskerwillském. Poznávali jsme Cornwall a jeho další přírodní krásy – útesy nejzazšího jihozápadního výběžku Land´s End, město Marazin s klášterem na ostrově St. Michael´s Mount, na západním pobřeží pak i ráj surfařů Newquay s krásnými plážemi.

Poslední den byl zaměřen opět na poznávání Londýna. Prošli jsme se po vládní třídě Whitehall, nahlédli do Downing Street a přes Trafalgarské náměstí (Trafalgar Square) jsme zamířili do národní galerie (National Gallery). Zde jsme obdivovali mistrovská díla od středověku do 19. století, oslovil nás tajemný Leonardo i expresívní Vincent van Gogh. Odpoledne jsme pokračovali v prohlídce historického jádra města a také jsme se projeli na obřím vyhlídkovém kole London Eye. Odtud jsme jako na dlani viděli budovy parlamentu, Westminsterské opatství, mosty na Temži i nové výškové budovy od renomovaných současných architektů. Na závěr jsme zažili rušný provoz londýnského metra a také navštívili Piccadilly Circus.

Velkým přínosem bylo – kromě poznávání výtvarného umění, historie, reálií a úchvatných přírodních scenerií – také ubytování studentů v hostitelských rodinách. Studenti tak denně aktivně uplatňovali angličtinu, sdíleli své zážitky s domácími a poznávali každodenní život Britů. Rodiny je přijaly s otevřeností a laskavostí. Vše proběhlo skvěle a za výjimečně krásného jarního počasí – to nám bylo odměnou za dlouhé čekání a odkládání výjezdu v covidových časech.

Autor: Jana Dörflová