Speciální školení, nazvané "Skelety s použitím systému Siladent", bylo určeno pro šest vybraných žáků čtvrtého ročníku studijního oboru Asistent zubního technika. Tento specializační workshop byl financován z podpory Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS), která již v minulosti podpořila kurz "Bazální stimulace" pro obor Praktická sestra a potvrdila tak svůj závazek k rozvoji odborného vzdělávání v oblasti zdravotnictví.

Cílem třídenního intenzivního programu bylo seznámit studenty s pokročilými technikami a dalšími materiály používanými v zubní technice. Program byl bohatě nabitý přednáškami a praktickým workshopem, v rámci kterého si účastníci mohli osvojit nové dovednosti, tipy a triky pro efektivní zhotovování zubních náhrad. Závěrem školení byly všem účastníkům předány certifikáty potvrzující úspěšné absolvování kurzu. Další vzdělávání představuje významný krok v profesním rozvoji absolventů a otevírá nové možnosti v jejich budoucí kariéře.

Škola by ráda vyjádřila své upřímné poděkování NROS za podporu tohoto projektu. Díky takovým iniciativám může škola pokračovat ve své misi poskytovat kvalitní a inovativní vzdělání svým žákům a studentům a připravovat je na výzvy, které na ně čekají v reálném pracovním prostředí. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Nymburk se již nyní těší na další projekty, které pomohou takto rozvíjet dovednosti a znalosti jejích svěřenců.


Pavla Dočekalová Urbanová

vedoucí učitelka praktického vyučování oborů zubní techniky

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Nymburk