O autorství se za vydatné pomoci místních pamětníků podělili zkušený autor literatury faktu, nymburský spisovatel Jan Řehounek a starosta obce Josef Šťastný. Nejpodstatnějšími prameny pro vznik knihy bylo 12 svazků obecních kronik a alb historických fotografií, ale byla použita i řada dalších pramenů a literatury.

close Titulní strana publikace s názvem Straky 1323–2023: Sedm set let obce na říčce Doubravce. info Zdroj: se svolením Jana Řehounka zoom_in Titulní strana publikace s názvem Straky 1323–2023: Sedm set let obce na říčce Doubravce.

Kniha o čtvercovém formátu 210 x 210 milimetrů, v pevné vazbě a v barevném tisku má 120 stran. Autoři pro dokreslení historických skutečností obsažených v textech použili 4 mapy, 6 erbů a znaků, 6 reprodukcí obrazů, 7 reprodukcí různých tiskových materiálů, 110 historických a 51 současných fotografií.

První ohlasy na knihu jsou pozitivní. Místní v knize nacházejí historickou paměť svého bydliště, známá místa popsaná slovy i obrazem a mnohdy i zmínky o svých předcích, přespolní oceňují komplexní shrnutí dějů v sedmisetleté historii obce. Podařilo se odhalit i řadu dosud neznámých skutečností.

close Pozvánka na oslavy 700 let obce Straky. info Zdroj: se svolením Josefa Šťastného zoom_in Pozvánka na oslavy 700 let obce Straky.

Například proč mají Straky neobvykle širokou náves, či příběh z druhé světové války, kdy místní starosta Josef Šťastný (mimochodem dědeček současného starosty) zachránil životy mnoha občanů Strak. Byl totiž přerušen spojovací kabel pro letiště Boží Dar a jeho velitel, příslušník SS, prohlásil, že neobjasní-li se pachatel, bude zastřelen každý pátý muž ze Strak. A vyzval starostu, aby určil muže určené k popravě.

Josef Šťastný řekl, že on, jako starosta ručí za své lidi a půjde jako první. Německý důstojník se rozčílil, že nepřichází v úvahu, aby byl popraven starosta. Jenže Josef Šťastný mezi tím vyslechl od vojáků, v kterých místech byl kabel překopán a sebevědomě důstojníkovi oznámil, že je to mimo katastr obce. Jeho odvaha a jeden metr zachránily obec.

close Pozvánka na oslavy 700 let obce Straky. info Zdroj: se svolením Josefa Šťastného zoom_in Pozvánka na oslavy 700 let obce Straky.

Kniha přináší například i podrobné informace o zdejších rodácích – slavném malíři Janu Dědinovi a Václavu Pokešovi, který jako letec R.A.F. nalétal v druhé světové válce 780 operačních hodin.