Naučně zábavné dopoledne si pro děti připravil 26. pluk velení, řízení a průzkumu ve spolupráci s dalšími armádními útvary, ministerstvem obrany a složkami integrovaného záchranného systému.

Bezpečnost silničního provozu je věcí všech

Jak zaznělo i v úvodním slově plukovníka Zdeňka Gabriela, velitele 26. pluku, účastníky silničního provozu jsme všichni, a tak je i jeho bezpečnost věcí nás všech. U stánku BESIP týmu si děti otestovaly svoje znalosti v pravidlech chování chodců a cyklistů, vyzkoušely si trenažer řízení automobilu nebo se dozvěděly o důležitosti používání reflexních prvků.

„Chodci jsou nejzranitelnějšími účastníky silničního provozu. Na pozemních komunikacích by se chodci měli pohybovat, pokud nejsou na chodníku, vždy jen na správné straně vozovky, a měli by zajistit, aby byli dostatečně viditelní. Už jen použití reflexního prvku na oblečení zvyšuje viditelnost chodce ve tmě až na dvě stě metrů,“ vysvětlil koordinátor BESIP pro Středočeský kraj Miroslav Polách.

Integrovaný záchranný systém funguje na sto procent

Významnou součástí bezpečnostního staroboleslavského dopoledne byla prezentace složek integrovaného záchranného systému. Hasiči si pro návštěvníky připravili hašení hořícího oleje nebo vyproštění zraněného cyklisty zpod vozidla. Policie kromě zásahových vozidel předvedla vybavení nad bezpečností silničního provozu – měřič rychlosti nebo analyzátor alkoholu v dechu.

Každodenní spolupráci hasičů, zdravotníků, policie a dalších složek přiblížila veřejnosti rozsáhlá ukázka společného zásahu na místě dopravní nehody. „Základy integrovaného záchranného systému byly položeny již v roce 1993 za účelem dosažení rychlé a účinné záchrany nebo likvidace mimořádných událostí, jako jsou požáry, havárie nebo dopravní nehody,“ přiblížil příslušník Hasičského záchranného sboru České republiky.

Program Příprava občanů k obraně státu zaujal

Letošní rozšíření o projekt Ministerstva obrany České republiky známý pod názvem Příprava občanů k obraně státu (POKOS) bylo pro akci přínosem. „Přidali jsme stanoviště, kde se děti učí, jak se zachovat v krizových situacích. Žáci společně s vojáky 26. pluku trénovali základy přežití v přírodě, topografii, první pomoc, fyzickou zdatnost nebo to, jak správně postupovat, když narazí na procházce na nevybuchlou munici,“ sdělila Eva Zítková z ministerského odboru komunikace.

„Školáci se dozvěděli i řadu důležitých informací spojených s obranou naší vlasti prostřednictvím vzdělávací výstavy a vědomostních soutěží, které jsme si pro ně připravili,“ dodala Zítková a připomněla: „V letošním roce si připomínáme třicáté výročí armády, proto i výstava byla rozšířena o zajímavosti spojené se založením české armády.“

Zpestřením celého programu byly průlet dvou stíhacích letounů JAS-39 Gripen a vrtulníku Mi-17, ochutnávka pravého vojenského guláše a zábavné představení „První pomoc se záchranářem Markem“ s plyšovými rekvizitami, které sklidilo u dětského publika velký ohlas.

Chrání vzdušný prostor České republiky

Organizátor celé akce – 26. pluk se svými podřízenými jednotkami, jejichž hlavním úkolem je nepřetržité zabezpečení nedotknutelnosti vzdušného prostoru České republiky, měl během dopoledne zajisté také co nabídnout. Například činnost 261. střediska řízení a uvědomování v rámci ochrany vzdušného prostoru a při řízení letového provozu či statickou ukázku radiolokátoru ST-68U z 262. radiotechnického praporu. Vojáci 263. praporu podpory přispěli dynamickými ukázkami výcviku služebních psů a boje zblízka.

„I když nám počasí moc nepřálo, na tvářích návštěvníků bylo vidět, že si dopoledne opravdu užívali o odnesli si spoustu zážitků,“ shrnul nadpraporčík Jiří Liška.

Lucie Machorková