Vybírání těch nejzdařilejších výtvarných prací a literárních povídek bylo velmi náročné. Nakonec se komise složená z pracovníků knihovny rozhodla udělit více prvních cen a dvě ceny zvláštní.

Literární soutěž
I. kategorie – 0-11 let
1. místo - Beata Kacafírková
2. místo – Daniel Mareš
3. místo – Ema Větrovská

II. kategorie – 12-18 let
1. místo – Jonáš Laluch
Veronika Zemanová
2. místo – Martin Ševčík
3. místo – Kamila Čápová

III. kategorie – 19-100 let
1. místo – Jan Jelínek
2. místo – Nikola Kazíková
3. místo – Marie Krátká

Výtvarná soutěž
I. kategorie - 0-11 let
1. místo - Eliška Smlsalová
2. místo – Gabriela Dušková
3. místo – Alžběta Brothánková

II. kategorie – 12-18 let
1. místo – Le Quan Minh
Mariana Šípková
2. místo – Eliška Semrádová
3. místo - Nela Jenny Skopcová

III. kategorie – 19-100 let
1. místo – Anna Brothánková
2. místo – Jana Tomková
3. místo – Josef Kudrna

Zvláštní cena byla udělena Domovu PETRA z Mačkova až od Blatné v jižních Čechách. Domov poskytuje sociální služby osobám s mentálním a kombinovaným postižením. Do soutěže zaslal domov dvanáct prací svých klientů. Další zvláštní cena byla udělena Základní škole Libice nad Cidlinou. Do soutěže škola poslala dvacet výtvarných prací. Všechny byly velmi zdařilé, bylo velmi těžké vybrat nejlepší.

Soutěže jsme původně měli v plánu ukončit 30. 4. 2020, práce vystavit na Společenském sále Městské knihovny Poděbrady a uspořádat slavnostní vyhlášení a předání cen. Jarní epidemie nám však plány zhatila. Soutěže proto byly prodlouženy do konce prázdnin s tím, že vyhlášení výsledků proběhne 22. října spolu s besedou spisovatele a historika Petra Čorneje. Opět však zasáhla epidemie a knihovna musela všechny své aktivity zrušit nebo přesunout na příznivější dobu.

Všichni ocenění obdrží věcné ceny a čestnou vstupenku na pořad „Husitský král Jiří z Poděbrad“, který proběhne na jaře příštího roku. Všichni zúčastnění obdrží od Městské knihovny Poděbrady diplom za účast.

Lze si také domluvit termín předání cen na tel. 739 945 512 nebo emailem na vedeni@knihovna-pdy.cz. Ceny mimopoděbradským soutěžícím zašleme poštou.

Všem soutěžícím děkujeme za účast a budeme se těšit na další setkání.

Tým Městské knihovny Poděbrady