V pořadí tělocvičných jednot je na prvním místě Sokol Pražský - nejstarší tělocvičná jednota v našem spolku. Její výbor odhlasoval sumu 160 tisíc korun. „Motivace byla u nás jasná! Podpora sletu je důležitá. Je to jedna z mála věcí, která Sokol propaguje v celorepublikovém a hlavně celoobčanském měřítku. Nebo-li, skutečně téměř každý člověk se jej může zúčastnit. A protože jsme nejstarší jednotou, první založenou, tak jsme se rozhodli pro příspěvek odrážející tuto skutečnost. Tedy co rok existence, to 1000,- Kč a tak 160 let = 160 000,- Kč. Doufáme a věříme, že konáním XVII. všesokolského sletu, stejně, jako u těch předchozích, podpoříme zdravý pohyb všech generací v naší zemi,“ shrnula motivaci sestra Martina Schořová. K pěkné částce výboru T. J. Sokol Pražský se přidalo i 23 členů této jednoty, takže prozatímní suma spojená s touto jednotou je 162.300 Kč (1 dobrovolná známka = 100 Kč).

Pokud vás při čtení těchto řádků napadá, že byste se chtěli také zapojit, stále máte možnost. Stačí přejít na stránky Prosokoly.eu. Zapojit se mohou i nečlenové našeho spolku, kterým je činnost Sokola sympatická.

Na druhém místě se umístila Tělocvičná jednota Sokol Pardubice I. Její starostka Lenka Pařízková řekla, že iniciativa k podpoře XVII. všesokolského sletu vzešla od oddílu všestrannosti. „Řešili jsme to na cvičitelském výboru naší jednoty a shodli jsme se na tom, že tak významnou akci, jako je XVII. všesokolský slet, podpoříme. Vyslyšeli jsme prosbu sestry starostky Hany Moučkové, která zazněla na 13. Sjezdu a byla opakována posléze i v sokolských médiích,“ řekla sestra Lenka Pařízková s tím, že pardubičtí sokolové podporují slet pravidelně. „Teď začínáme hledat župní vedoucí skladeb pro XVII. všesokolský slet, protože máme zkušenosti, že pokud má skladba vedoucího na úrovni župy, tak je nácvik efektivnější. Nyní tedy rozhodujeme o tom, do kterých skladeb se zapojíme,“ prozradila k nácvikům sletových skladeb Lenka Pařízková.

Pomyslnou bronzovou příčku obsadil T. J. Sokol Uherské Hradiště, který má v žebříčku zaznamenáno 174 známek. „Naše jednota se zúčastňuje všesokolského sletu pravidelně od jeho znovuobnovení. Slet vnímáme jako naprostou TOP akci celého sokolského hnutí a proto jsme se moc nerozmýšleli a prostě přispěli. Na úžasné věci je třeba přispívat a co je hlavní - přispíváme sami sobě, abychom to měli boží! Už teď vzpomínáme na poslední slet, co jsme vše zažili a těšíme se, co všechno zažijeme!,“ vysvětluje pohnutky jeho jednoty bratr Jaroslav Ševčík - starosta T. J. Sokol Uherské Hradiště. Na dalších místech se v první desítce umístily tyto jednoty: Třebětice, Maxičky, Chocerady, Říčany a Radošovice, Libeň, Žalkovice, Čertovka.

close Sokolové, jejich jednoty a župy dosud na pořádání XVII. všesokolského sletu vybrali k 443 400 korun. info Zdroj: Česká obec sokolská zoom_in Sokolové, jejich jednoty a župy dosud na pořádání XVII. všesokolského sletu vybrali k 443 400 korun.

Pokud srovnáme podle pořadí sokolské župy, tak veden Pražská - Scheinerova s 1687 zakoupenými dobrovolnými známkami, následuje Východočeská - Pippichova a na bronzovém místě je Komenského. V první desítce ještě figurují župy: Hanácká, Barákova, Jungmannova, Severočeská - Novákova, Podbělohorská, Jana Podlipného, Plzeňská.

Mezi týmy a jednotlivci vedou Oddíl žen a cvičení rodičů s dětmi z T. J. Sokol Říčany a Radošovice

Mezi týmy a jednotlivci vede Oddíl žen a cvičení rodičů s dětmi ze stejné jednoty - T. J. Sokol Říčany a Radošovice. Následují: Kamil Zapletal, Předsednictvo SŽ Jungmannovy, Muži Sokola Libeň, Sokolský klub seniorů z Jablonce nad Nisou , Eva Florová + 29 žen, z T. J. Sokol Jičín, Všestrannost T. J. Sokol Kolín, Cvičitelé všestrannosti T. J. Sokol Královské Vinohrady, Leoš Příhoda z T. J. Sokol Pardubice I, Ludmila Raková, Klub seniorů Renáty Tyršové Jalmax z T. J. Sokol Jalůvči.

Česká obec sokolská