Památku obětí nacistické zvůle uctili i zástupci řady měst a obcí. Nechyběla tam delegace obce Senice v čele se starostou Václavem Novákem. Právě u Senic totiž v noci 29. prosince 1941 zmíněná operace Silver A začala.

Program setkání zahájilo kladení květinových darů na popravišti nedaleko Zámečku a také ve sklepních prostorách sousední Larischovy vily, následoval projev hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického a předsedy Československé obce legionářské Pavla Budínského.

| Video: Youtube

Setkání pokračovalo v sousedním městečku Sezemice uctěním památky velitele Silver A, nadporučíka Alfréda Baroše, u jeho pomníku. Poté všechny přivítal v místním kulturním domě ředitel Památníku Lidice Eduard Stehlík, úvodní projev pronesla senátorka Miluše Horská. Ve svých slovech kromě jiného připomněla, že na hrdiny a válečné oběti nesmíme nikdy zapomenout.

Historik Eduard Stehlík nejprve vzpomněl na pamětníky lidické tragédie, lidické děti, Jiřího Milera a Věru Čepelovou, kteří vloni zemřeli. Jeho další příspěvek nesl název Spřízněni osudem a týkal se dalších obcí, které potkal podobný neblahý osud jako Lidice a Ležáky.

V rámci programu byly i představeny nové publikace: Lidice - příběh české vsi a Anna a Karel Knězovi. Setkání obohatilo vystoupení žesťového kvintetu Ústřední hudby Armády ČR. Na závěr se uskutečnila vernisáž výstavy nazvané Slzy všech lidí jsou stejné, expozice je věnovaná tvorbě sochařky Marie Uchytilové. Umělkyně vytvořila známý památník Sousoší lidických dětí.