Tento stolnětenisový nadšenec byl oddílovým předsedou rekordních dvaačtyřicet let, a to v období 1980–2022. V oddíle zanechal obrovskou hráčskou a funkcionářskou stopu. Čest jeho sportovní památce!

Autoři: Tomáš Kokojan a Pavel Plachý

Upřímnou soustrast pozůstalým.