„Když jsme v roce 2017 začínali se sociálně aktivizačními službami pro rodiny s dětmi v Milovicích, brzy jsme viděli, že zájem o tento druh služeb přesáhl náš předpoklad,“ říká ředitelka Martina Ozorovská a pokračuje: „Proto jsme velmi rádi, že i díky podpoře Středočeského kraje a Města Milovice jsme mohli rozšířit náš tým poradenských pracovníků a zahájit provoz služeb v nových prostorech POINT RODINA v Komenského 582, v Milovicích. Lépe a efektivněji tak budeme moci poskytovat sociální služby ještě většímu počtu rodin s dětmi, které se ocitají v tíživé životní situaci, a skupinové a vzdělávací aktivity, až to současná situace dovolí.“

SAS podporují rodiny s dětmi a pomáhají jim, aby překonaly a zvládly obtížné situace. V nových prostorech dále vznikne potravinová banka, díky níž se potraviny dostanou přímo potřebným dětem, seniorům, samoživitelkám, lidem s postižením, lidem bez domova a v nouzi z Milovic a blízkého okolí. Obrátit se na ně může jakákoliv osoba, která se nachází v nouzi.

„Práce s rodinami a dětmi je v Milovicích velmi záslužná a potřebná. Jsem ráda, že se vaší organizaci podařilo rozšíření této služby,“ komentuje událost Ludmila Šimková, místostarostka Města Milovice, a dodává: „Přeji novým členům týmu, ať se jim daří na novém pracovišti. Za každou rodinu či dítě, kterým SAS pomůžou zlepšit či vyřešit situaci, děkuji.“

Více na www.pointmilovice.cz

Autor: Kateřina Kavalírová