Notebooky se rozdělují mezi klienty Nízkoprahových zařízení pro děti a mládež Milovice, rodiny z Point Rodina, pěstounské rodiny a 3 notebooky jsme darovali na základě akutní poptávky 3 rodinám uprchlým z Ukrajiny.

„Moc děkujeme Nikole Kokyové a celému projektu za velkorysý dar. Spolupráce si nesmírně ceníme,“ říká ředitelka Point Milovice Martina Ozorovská a doplňuje: „Počítačová technika se stala nezbytnou součástí vybavení pro každého školáka, ne každá rodina si ho však může dovolit. Věříme, že počítače budou našim klientům na cestě ke vzdělání ku prospěchu.“

Nikolu doprovodil její tatínek, koordinátor pro národnostní menšin pro Krajský úřad Středočeského kraje, Cyril Koky. Více na www.pointmilovice.cz.

Synagoga je aktuálně ve velmi špatném stavu, připomíná tak spíše strašidelný zámek.
OBRAZEM: Z toho až mrazí. Prozkoumáte s námi starou synagogu ve Zderazi?

Charitativní projekt Počítače dětem spadající pod Nadační fond IT people vznikl na jaře 2020 s ohledem na situaci spojenou s pandemií COVID-19 a nutností online výuky. Autorem myšlenky projektu je Ing. Robert Novotný, který popisuje fungování projektu těmito slovy: „Získáváme od jednotlivců i firem starší IT techniku, tu repasujeme a darujeme potřebným dětem, které doma počítač nemají a nemohou se z domova připravovat na výuku, plnit domácí úkoly, vyhledávat potřebné informace apod.“

Projekt se od svého založení neustále rozvíjí a může tak poskytovat již nevyužívanou IT techniku nejen do konkrétních rodin, ale také do dětských domovů, azylových domů, nemocnic, nízkoprahových zařízení apod. Aktuálně projekt také pomáhá českým školám a obcím, které se snaží co nejvíce začlenit do vzdělávání děti přicházející do ČR v souvislosti se situací probíhající na Ukrajině.

„Mezi hlavní cíle projektu patří cíl vzdělávací, kdy se projektový tým a tým dobrovolníků snaží zajistit rovný přístup ke vzdělávání pro všechny žáky, bez ohledu na prostředí, ze kterého pocházejí,” vysvětluje Nikola Kokyová a dodává: „Další aspekt je sociální, kdy dárci poskytují již nevyužívanou IT techniku tam, kde je potřeba. A třetím cílem je ekologická odpovědnost a ochrana životního prostředí, kdy se darovaná technika repasuje, vyčistí a dále opět využije.” Více informací na www.pocitacedetem.cz.

Autor: Kateřina Kavalírová

Děkujeme za příspěvek!