Začalo to ponižováním

Marek poměrně dobře vydělával, postupně vylepšovali dům a zahradu, Alena si našla ve vesnici kamarádky a těšila se na miminko. Vše vypadalo vcelku idylicky. Do idylky se však začaly vkrádat první stíny. Když se Marek napil alkoholu, Alenu ponižoval, doma i před přáteli, časem se mu nelíbilo, jak Alena vede domácnost, po návratu z práce hledal po zemi drobky, býval nepříjemný a pro Alenu neměl laskavého slova, spíše nadával, býval hrubý. Alena vše přičítala jeho stresu z práce a snažila se mu ve všem vyhovět, být perfektní, mít naklizeno.

Odstřihnu tě od všeho

Po narození dcery se zdálo, že vše je opět na dobré cestě. Asi po půl roce však znovu přišly Markovy výčitky a hrubosti. O víkendech vyjížděl s kamarády a Alenu s dcerou nechával doma. Ponižování a urážky se stávaly hrubější a častější. Nepřál si, aby Alena jezdila sama nakupovat s tím, že moc utrácí, nesměla se scházet s kamarádkami, protože ty na ni měly špatný vliv, a když volala rodičům, dával Marek najevo nelibost. Časem nemohla mít svou platební kartu, Marek ji přiděloval peníze na domácnost. Marek očekával od Aleny kompletní servis. Alena byla více zoufalá. Její snaha nic nezměnila, spíše naopak, Marek byl čím dál zlejší. Nakonec se svěřila společným přátelům, kteří se Markovi pokusili domluvit. Marek šel do sebe a začal se snažit chovat k Aleně lépe. A Alena znovu otěhotněla. Snaha Marka však nevydržela ani do narození syna. Po jeho narození o syna nejevil velký zájem, přestože si od narození dalšího dítěte Alena hodně slibovala. Pár měsíců po porodu už došlo i na facky. Když jednou v návalu zloby praštil Marek s Janou o zem, zamkla se před ním do koupelny. Chtěla v zoufalství zavolat policii, ale neměla telefon. Dcera utekla do svého pokoje, kde tiše plakala, aby ji neslyšel táta. Ten si uvědomil, že tentokrát přestřelil a zavolal na policii s tím, že na něho žena vytáhla nůž a on se jen bránil. Policisté si s manželi promluvili a následně je pozvali k výslechu. Vše nakonec skončilo na obecním úřadě jako přestupek proti občanskému soužití.

Od kamarádky se Alena dozvěděla o Intervenčním centru Respondeo. „Chvíli trvalo, než se odhodlala přijít. Zpočátku ani nevěděla, jestli chce s manželem ještě žít. Rozhodla se mu dát ještě šanci. Po několika měsících k nám však přišla znovu, že chce od manžela odejít. Manžel ji sice již nenapadal fyzicky, o to víc ji však týral ponižováním, nadávkami, omezeními a kontrolou,“ říká k Aleninu případu sociální pracovnice Respondea a pokračuje: „Alena měla možnost odstěhovat se i s dětmi ke své tetě. Vysvětlili jsme jí, co vše je třeba udělat, aby mohla odejít – podat návrh na svěření dětí do své péče, později se rozvést a vyřešit společný majetek. Především jsme jí pomohli připravit se na bezpečný odchod. Asistovali jsme při Alenině komunikaci s OSPOD ohledně dětí a pomohli jí připravit návrh na svěření dětí do její péče. Pomohli vyřídit potřebné dávky sociální péče a státní sociální podpory. Naše právnička jí pak zastoupila u soudu, pomohla jí s podáním trestního oznámení ohledně manželova týrání,“ vysvětluje sociální pracovnice.

Rozvod jako vysvobození

Alena i u tety prožívala strachy, že za ní manžel přijde a donutí ji k návratu. Nemohla spát, zhubla. Marek jí volal a psal SMS, vyhrožoval, že jí vezme děti, připraví o vše, nebo zase sliboval nápravu a lásku. Alena se cítila hrozně. Začala proto docházet do našeho centra na psychoterapii, aby dokázala náročnou situaci ustát.

Nyní je Alena již rozvedena, děti má ve své péči, Marek se s nimi často vídá a Aleně řekl, že podává návrh na svěření dětí do jeho péče. Za pomoci naší právničky se Alena pokouší o dohodu s Markem ohledně společného domu, Marek jí však nevychází vstříc.

Ještě Alenu čeká dlouhá a náročná cesta, ale už nyní říká, že je moc ráda, že se k odchodu odhodlala.

Intervenční centrum Respondeo pomáhá lidem ohroženým domácím násilím – obětem i svědkům. Všechny služby jsou bezplatné, intervenční centrum dodržuje mlčenlivost, klient zde může vystupovat anonymně. Intervenční centrum má pobočky v Nymburce, Kolíně a Mladé Boleslavi, pracovnice však mohou za klienty vyjet i do terénu – blíže k místu jejich bydliště.

Služba intervenčního centra pro oběti domácího násilí je finančně podpořena z projektu Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji III. reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0014160.

Naďa Hanuš Vávrová