Promenáda v parku zaujala mnohé návštěvníky. Pan starosta přivítal účastnice, pro které byly připraveny dárky. Zaujal i krátký program. Účastnice mĕly také možnost navštívit právĕ probíhající výstavu panenek v Mĕstské knihovnĕ. Tĕšíme se na 3. ročník.

Autor: Monika Kupecká