Za sportovní výkon bude v cíli v restauraci Na Kempu náležet každému účastníkovi odměna v podobě diplomu, suvenýru a sušenky.

Pozvánka na 48. ročník turistického pochodu Tour de Poděbrady.Pozvánka na 48. ročník turistického pochodu Tour de Poděbrady.Zdroj: Klub českých turistů Poděbrady 

Bližší informace na webové stránce Klubu českých turistů Poděbrady.

Oškobržská zpátečka v roce 2019.
Na Oškobrh se poběží pozpátku, zpátky z kopce už normálně. Výtěžek potěší Krtka