Setkání, které hostil Středočeský kraj ve spolupráci se Středočeskou centrálou cestovního ruchu, se účastnili také zástupci Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) nebo agentury CzechTourism.

Řízení jednání se ve čtvrtek 13. dubna jako vždy ujal předseda Komise, hejtman Zlínského kraje Radim Holiš. Zástupci MMR prezentovali aktuální informace z tohoto resortu, včetně podrobností o připravované dotační podpoře i legislativních návrzích v oblasti cestovního ruchu. Informovali rovněž o vývoji přípravy komponenty, zaměřené na podporu cestovního ruchu, v rámci Národního plánu obnovy.

„Diskuse byla velmi plodná, oceňuji řadu informací, které poskytli zástupci z ministerstva, zejména informace o možnostech podpory cestovního ruchu v programech IROP, stejně jako o stavu přípravy podpory z Národního plánu obnovy,“ uvedl Václav Švenda, radní Středočeského kraje pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu.

Z 22. společné výstavy měst, obcí, mikroregionů a informačních center České republiky na Výstavišti v Lysé nad Labem.
Foto: Výstavu jarních květů v Lysé doplnily módní doplňky a prezentace regionů

Podporu investic v cestovním ruchu a lázeňství ve spolupráci s agenturou CzechInvest předložil na jednání Vojtěch Franta, náměstek hejtmana Karlovarského kraje. Agentura CzechTourism informovala o projektu na podporu gastronomie v Česku včetně aktuálních informací v činnosti agentury.

Jedním z témat byla také česká účast na Expo 2025 v Japonsku a možnosti zapojení krajů. Národní cyklokoordinátor Jaroslav Martínek účastníky informoval o projektu Cyklovize 2030, jehož cílem je vytvoření bezpečné dopravní sítě. O činnosti a podpoře Klubu českých turistů mluvil Jiří Homolka, předseda klubu.

Ze setkání zástupců Pracovní skupiny a Komise pro cestovní ruch Rady Asociace krajů ČR v Poděbradech.Ze setkání zástupců Pracovní skupiny a Komise pro cestovní ruch Rady Asociace krajů ČR v Poděbradech.Zdroj: Lucie Vurbsová

Václav Švenda, radní Středočeského kraje pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu představil výsledky jednání za účelem nastavení systematické podpory geoparků.

„Geoparky jsou důležité z hlediska mnoha oblastí, kromě vědy a výzkumu, či výchovy a vzdělávání, jsou významným činitelem ovlivňující cestovní ruch v daném regionu. Systematická podpora financování rozvoje těchto důležitých celků však chybí. Velice oceňuji, že se nám podařilo dosáhnout shody na několika bodech, které pro řešení této problematiky považujeme za zásadní. Jedním z těchto bodů je výzva Ministerstvu životního prostředí k vytvoření dotačního titulu, díky kterému by bylo možné podpořit jejich rozvoj a provozní činnost,“ řekl Václav Švenda.

Za Ústecký kraj na jednání vystoupil i vedoucí oddělení cestovního ruchu Jiří Válka s návrhem na úpravu Metodického pokynu Ministerstva dopravy ČR 'Označování kulturních a turistických cílů na dálnicích a silnicích 2022'.

Významný barokní areál a poutní místo Svatá Hora u Příbrami. Na snímku dřevěná soška Panny Marie Svatohorské s Jezulátkem.
Tip na výlet: S milostnou černou soškou na Svaté Hoře je spojována řada zázraků

„Setkání pracovní skupiny, respektive Komise pro cestovní ruch Rady Asociace krajů je vzácnou a skvělou příležitostí pro setkání a sdílení dobré praxe s kolegy z ostatních krajů. Z jednání si odnášíme řadu zajímavých podnětů a inspiraci pro další práci,“ dodal Jakub Kulhánek, ředitel Středočeské centrály cestovního ruchu.

V rámci doprovodného programu Středočeská centrála cestovního ruchu připravila pro účastníky plavbu výletní lodí Král Jiří z Poděbrad do Nymburka a zpět. V Nymburce pak absolvovali prohlídku hradeb a části historického centra města. První večer dvoudenního jednání zakončila degustace regionálních produktů, konkrétně produktů z Farmy Košík a Vinných sklepů Kutná Hora.

Lucie Vurbsová