Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) se například významně podílí na udržování vztahů s krajany v zahraničí a zaměřuje se na programy, které mají zajistit zachování znalosti českého jazyka mezi krajany.

Právě v rámci Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí se od roku 2019 každoročně koná čtyřtýdenní kurz pro krajany v srdci Poděbrad, ve středisku Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy (ÚJOP UK), a to na zámku ze 14. století. Součástí zámku je i velká zahrada, v níž se odehrává část odpoledních a večerních akcí programu. Kurz v Poděbradech navázal na dlouholetou tradici letních kurzů pro krajany pořádaných ÚJOP UK ve studijním středisku Dobruška.

Udržovat či poznat jazyk, zvyky, kulturu, ale třeba i kuchyni svých předchůdců přijely v tomto roce do lázeňského města na Nymbursku desítky krajanů, konkrétně se letos se sjelo celkem 71 účastníků ve věkovém rozpětí od 18 do 85 let. Přicestovali ze 22 zemí Evropy, Asie, Jižní a Severní Ameriky a Afriky.

Všichni se chtěli naučit jazyk nebo se v něm zdokonalit, někteří přemýšlejí o návratu do země, kde mají své kořeny, jiní uvažují o studiu či praxi v Česku, pro řadu z nich jde čistě o citovou vazbu ke středoevropské zemi, odkud pocházejí jejich předkové.

Podpořit krajany v udržování českého jazyka a české kultury v zahraničí přijeli do Poděbrad zástupci zaštiťujících institucí – Ministerstva zahraničních věcí ČR, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Domu zahraniční spolupráce.

Kromě intenzivní výuky češtiny pod vedením zkušených lektorů ÚJOP UK se krajané v Poděbradech seznamovali s českými tradicemi, českou kinematografií, hudbou, historií a navštívili některé kulturní i přírodní památky České republiky. „Naší prioritou je představit krajanům zemi, jazyk a kulturu tak, aby se v nich umocnil pocit touhy učit se česky a poznávat české zvyky, tradice a své kořeny i poté, co letní kurz krajanů skončí,“ uvedla koordinátorka kurzu Marika Constable.

Krajané tak oslavili Vánoce po česku, ochutnali vánočního kubu i cukroví, naučili se několik českých vánočních koled, o týden později nabarvili vajíčka, upletli pomlázku, upekli i ozdobili perníčky a vykoledovali si degustaci slivovice. Pověstnou třešničkou na dortu zřejmě byla přednáška o českém pivovarnictví včetně ochutnávky 14 vzorků, velké nadšení sklidila také výuka českých lidových tanců, kterou zajistil folklórní soubor Lučinka.

Letní kurz pro krajany v Poděbradech: české lidové tance pod vedením folklórního souboru Lučinka | Video: Marika Constable

Mnozí krajané navíc využili možností, které malebné lázeňské město a jeho nejbližší okolí skýtá, a tak si kupříkladu užili si hudební festival Kafíčkotek či navštívili festival českého a moravského vína.

Součástí programu letní školy pro krajany jsou již tradičně výlety, v tomto roce to byla mimo jiné i exkurze do Českého rozhlasu, který letos oslavil sté výročí zahájení pravidelného vysílání, a seznámení se s tvůrci programů pro české krajany z Radio Prague International.

Počasí v srpnu výletům ne vždy přálo, i přesto se účastníci kurzu podívali do Kutné Hory, k soutoku Labe a Vltavy a na Čertovy hlavy, na slavníkovské hradiště v Libici nad Cidlinou či do skanzenu v Přerově nad Labem. Přednáška připravila krajany také na exkurzi do Terezína. Poslední společný výlet v rámci tohoto pobytu krajany zavedl ve středu 16. srpna do Černínského paláce v Praze, kde obdrželi certifikáty o absolvování kurzu.

Nebyly to ale zdaleka jen znalosti, vědomosti, poznatky a zkušenosti, co si krajané z Poděbrad odvezli. Do Mexika, Argentiny, Čile, Lotyšska a všech dalších zemí s nimi odletěly či odjely nová přátelství, láska k češtině a k Česku. Po nich naopak zůstalo nadšení, spousta energie, odvaha v jakémkoliv věku přeletět oceán a učit se ten pro mnohé nepochopitelně obtížný jazyk. Protože to je jejich historie, dědictví, národní hrdost.

Kateřina Vodičková, Marika Constable