Program otevře cyklus tanců Les Rondes, které sám Bohuslav Martinů označoval střídavě za moravské či české tance. Poté bude následovat hlavní část programu – písňový cyklus Nový Špalíček na texty moravské lidové poezie, v úpravě Jiřího Temla.

Jelikož je často za tvůrce folklorní hudby považován i Leoš Janáček, rozhodl se NeoKlasik orchestr zařadit do programu také jeho Concertino. Toto komorní dílo zachycuje přírodu a prostředí lesních zvířat. Zcela nově ho však bude možné slyšet v melodramatické verzi, která obsahuje texty samotného skladatele. Ty popisují každou větu a dokreslují tak pohádkový příběh, který je pro Janáčkovu hudbu typický.

| Video: Youtube

Součástí programu bude také melodram s pohádkovým námětem Příběhy jedné kapely, jehož libreto složil sám skladatel Ilja Hurník.

Koncert NeoFolk Martinů je součástí projektu NeoMartinů 2023, který naváže na úspěšné koncertní řady NeoMartinů z předchozích let. Hlavní myšlenkou tohoto projektu je představit posluchačům souborné neoklasicistní dílo Bohuslava Martinů.

V doprovodu NeoKlasik orchestru pod taktovkou dirigenta Václava Dlaska vystoupí Tamara Morozová (soprán), Anna Moriová (alt) a Adam Dvořáček (klavír). Pod vedením Marty Hrachovinové se představí studenti Vyšší odborné školy herecké v Praze.

Vstupné na koncert bude dobrovolné.

NeoKlasik orchestr je profesionální pražský orchestr založený uměleckým vedoucím a dirigentem Václavem Dlaskem. Dramaturgie se specializuje na interpretaci neoklasicistních děl a dalších moderních skladeb 20. a 21. století odkazující na dobové hudební styly. Koncerty, které pořádá, proto nabízí široké možnosti interpretace napříč mnoha hudebními směry, jako jsou například neobaroko, neoklasicismus, neoverismus, neoimpresionismus, neofolklorismus a další.

Barbora Babková