Ve večerních hodinách ožije budova zámku světelnou projekcí. Videomapping, který připravili studenti Střední odborné školy Multimediálních studií v Poděbradech, se bude promítat z parkoviště vedle restaurace Savoy.

Zdroj: Youtube

K 30. výročí školy se už v pátek 12. května v zámeckých prostorách uskutečnil projektový den. Všechny třídy gymnázia od tercie po septimu si připravily pestrý a hlavně zábavný program, který představily vyučujícím i ostatním spolužákům včetně primy a sekundy.

Stonožka Nelinka v Základní škole v Kněžicích.
Májový pozdrav z kněžické školy. Její blízké okolí hlídá stonožka Nelinka

Monika Martínková