Slavit přišli zástupci zřizovatele Středočeského kraje, města, spolupracujících organizací, škol, školských zařízení, neziskových organizací, státních institucí i firem a také současní a bývalí zaměstnanci.

Při hudebním vystoupení přítomní zavzpomínali na spolupracovníky, kteří již zemřeli - Čestmíra Církvu, Janu Pospíšilovou, Jirku Sýkoru, Bohdana Procházku, Jiřinu Richterovou, Pavlínu Křížkovou a další.

Nejstarším spolupracovníkem a aktivním lektorem je Jaroslav Richter, který ve věku 85 let vede úžasné zdravotní cvičení pro seniory. Nejdéle, bez přerušení, s DDM spolupracuje vedením kroužku Plastikoví modeláři Vladimír Menšík již 36 let. Dále 26 let Jiří Prox, který vedl judo a nyní se věnuje přípravě deváťáků na přijímací zkoušky z matematiky na střední školy.

A ještě je potřeba zmínit Adélu Sobotovou s číslem 18 let. Nejsou to její narozeniny, ale doba její pracovní smlouvy. Adéla Sobotová je příkladem toho, že řada lektorů jako děti chodily do DDM a nyní tam aktivně vedou zájmové útvary.

Tajemný skřítek Skřípalík svým vyprávěním o budově DDM představil účastníkům oslavy i architektku Symfonie Irenu Schusterovou. Dále dostaly slovo bývalé i současná ředitelka v pořadí: Eva Hamplová, Eva Píšová a Jitka Karbulková.

V roce 1997 měl DDM 35 kroužků s 570 účastníky a pracovali tam dva interní pedagogové a 24 externích lektorů. V roce 2003 měl DDM 52 kroužků s 611 účastníky a pracovali tam tři interní pedagogové a 41 externích lektorů. V roce 2023 má DDM 165 kroužků s 1 471 unikátními účastníky (což ve skutečnosti představuje 1968 skutečných přihlášek) a pracuje tam 9 interních pedagogů a 156 externích lektorů.

| Video: Youtube

Za školní rok 2022/2023 DDM uspořádal 20 vědomostních a sportovních soutěží Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR s účastí 4 095 žáků a studentů, 51 akcí s 12 910 účastníky a 20 táborů s 620 účastníky.

Společným přání Symfonii jsou další dekády úspěšné činnosti a aktivit v nádherném domě dětí a mládeže, který poskytuje úžasné přístřeší a zázemí pro smysluplné trávení volného času.